Місто:
Вищий навчальний заклад:

Наукова конфереція:


Номер конференції в базіОрганізаториНазва конференціїДата початку конференціїКінцевий термін прийому матеріалівІнформаційний лист
377Громадська організація "Наукова спільнота" Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція «Сімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки»2023-06-222023-06-22скачати
376Громадська організація "Наукова спільнота" Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція "Світ наукових досліджень. Випуск 20"2023-06-202023-06-20скачати
375Донецький національний технічний університетІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених "Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді"2023-05-312023-05-27скачати
374Громадська організація "Наукова спільнота" Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція " Світ наукових досліджень. Випуск 19 "2023-05-232023-05-23скачати
373Львівський державний університет фізичної культуриІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ молодих учених, аспірантів і студентів з міжнародною участю "ІННОВАЦІЇ, ГОСТИННІСТЬ, ТУРИЗМ: НАУКА, ОСВІТА, ПРАКТИКА"2023-05-182023-05-15скачати
372Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університетуXІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально- економічного розвитку України: пошук молодих»2023-04-202023-04-14скачати
371Волинський національний університет імені Лесі Українки ІV Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку»2023-05-192023-05-15скачати
370Державний торговельно-економічний університетIII International Scientific and Practical Conference "TOURISM OF THE XXI CENTURY: GLOBAL CHALLENGES AND CIVILIZATION VALUES"2023-04-192023-04-01скачати
369Мукачівський державний університетVІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»2023-03-232023-03-23скачати
368Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуМіжнародна науково-практична конференція «Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції»2023-05-112025-04-10скачати
367Університет митної справи та фінансівІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ, БІЗНЕСІ, СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ» 2023-04-202023-04-18скачати
366Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуСтудентська наукова інтернет-конференція «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ДОВОЄННИЙ, ВОЄННИЙ ТА ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД»2023-04-062023-03-20скачати
365Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам`янець-Подільський державний інститут""II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу»2023-02-012023-01-28скачати
364Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам`янець-Подільський державний інститут""VI Міжнародна науково-практична конференція "ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ"2022-11-242022-11-22скачати
363Громадська організація "Наукова спільнота" Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 72)2022-11-152022-11-15скачати
362Київський національний університет ім.Тараса ШевченкаІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики»2022-11-172022-10-31скачати
361Державний торговельно-економічний університетВсеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фінансовий ринок: сучасні тренди та нові виклики»2022-10-312022-10-27скачати
360Громадська організація "Наукова спільнота" Міжнародна наукова інтернет-конференція соціогуманітарного спрямування «Шістдесят дев’яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки»2022-10-282022-10-28скачати
359Європейський університетХXІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку (воєнна доба)»2022-10-272022-10-20скачати
358Громадська організація "Наукова спільнота" Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція "Світ наукових досліджень. Випуск 13"2022-10-252022-10-25скачати
357Ужгородський національний університетVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти»2022-11-302022-11-25скачати
356Донецький національний технічний університет Всеукраїнська наукова конференція «УКРАЇНСЬКЕ СЬОГОДЕННЯ - 2022: РЕАЛІЇ ВІЙНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ»2022-10-212022-10-18скачати
355Волинський національний університет імені Лесі УкраїнкиМІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ»2022-10-152022-10-30скачати
354Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУМАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА ТА PR: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ2022-11-162022-11-07скачати
353Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМіжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку»2022-11-092022-10-21скачати
352Державна науково-технічна бібліотека УкраїниI-а Міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» (OSICU 2022)2022-10-272022-09-19скачати
351Університет митної справи та фінансівХVІ Міжнародна наукова конференція «ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА»2022-10-272022-09-30скачати
350Львівський державний університет фізичної культуриІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності»2022-10-062022-09-30скачати
349Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУВсеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій здобувачів освіти як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти»2022-10-122022-10-06скачати
348Одеський національний технологічний університетII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Комп`ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації - 2022»2022-09-292022-09-22скачати
347Громадська організація "Наукова спільнота" Мiжнародна наукова iнтернет-конференцiя на тему «Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки»2022-09-272022-09-27скачати
346Громадська організація "Наукова спільнота" Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему: "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 70) 2022-09-222022-09-22скачати
345Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університетуX Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»2022-09-142022-06-16скачати
344Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуV студентська наукова Інтернет-конференція «СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»2022-04-292022-04-28скачати
343Громадська організація "Наукова спільнота" Світ наукових досліджень. Випуск 82022-04-282022-04-28скачати
342Громадська організація "Наукова спільнота" Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 66)2022-04-072022-04-06скачати
341Полтавський університет економіки і торгівліVІІ Міжнародна молодіжна науково-практична інтернет-конференція «Наука і молодь в ХХІ сторіччі»2021-11-302021-11-25скачати
340Тернопільсьаа обласна організація об’єднання студіюючої молоді "Зарево"Міжнародна наукова інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки на тему: " Світ наукових досліджень. Випуск 4 "2021-10-282021-10-28скачати
339Київський інститут банківської справиXII Международная научно-практическая конференция по вопросам финансово-банковской экономики «Банковская система: устойчивость и перспективы развития»2021-10-292021-10-22скачати
338Дніпропетровська державна фінансова академіяМіжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СЬОГОДЕННЯ: МОЛОДІЖНИЙ ПОГЛЯД»2021-11-052021-10-22скачати
337Ужгородський національний університетХІ-а Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. ДІАЛОГ У РОЗВИТКУ НАУК ТА ОСВІТИ. ҐЕНЕЗА ТА ЦІННІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»2021-11-122021-10-08скачати
336Державний торговельно-економічний університетIV Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проєктів "Бізнес-трамплін" 2021-11-262021-10-25скачати
335Одеська національна академія харчових технологійІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ – 20212021-10-212021-10-13скачати
334Київський славістичний університетВсеукраїнська науково-практична конференція ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСИ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ2021-01-162021-01-13скачати
333Науково-дослідний центр інноваційних технологійІІ Міжнародний науковий форум «NEWECONOMICS - 2020»2020-10-312020-10-25скачати
332Львівський інститут менеджментуVI Міжнародна студентська наукова конференція: “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”2020-11-102020-11-01скачати
331Львівський національний аграрний університетВіртуальна конференція "«Нові тенденції та питання судочинства з гуманітарних та соціальних наук»2020-06-152020-06-15скачати
327Науковий журнал "Globus"Ынтернет-конференція на тему: «Сорок восьмі економіко-правові дискусії»2020-06-242020-06-24скачати
325Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. ГорбачевськогоМіжнародна наукова інтернет-конференція на тему: "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"2020-06-102020-06-10скачати
324Східноєвропейський університет економіки і менеджментуМіжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів сьогодення"2020-06-122020-06-12скачати
319Державний торговельно-економічний університетVІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ ТА ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"0000-00-000000-00-00скачати
318Мукачівський державний університетІV Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»2020-03-242020-03-25скачати
317Науковий журнал "Globus"Науково-практична інтернет-конференція «Сорок четверті економіко-правові дискусії»2020-02-182020-02-18скачати
316Державне підприємство "Центр науково-технічної інформації та взаємодії інноваційному розвитку України"МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”2020-03-252020-04-15скачати
315Харківський державний університет харчування та торгівліМіжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»2020-04-142020-03-30скачати
314Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуМіжнародна науково-практична конференція з міжнародним стажуванням «Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону»2020-04-062020-03-10скачати
313Київський національний університет технології та дизайнуМіжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ»2020-04-232020-03-20скачати
312Науковий журнал "Globus"XXXV Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього»2020-02-152020-01-29скачати
311Одеська державна академія будівництва та архітектуриНауково-практична міжнародна конференція «Інноваційні погляди у майбутнє ‘20202020-01-292020-01-29скачати
310Науково-дослідний центр інноваційних технологій«Сорок четверті економіко-правові дискусії»2020-02-182020-02-18скачати
309Київський економічний інститут менеджментуМіжнародна наукова конференція « Менеджмент 2020»2019-05-142019-12-25скачати
308Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМіжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція України в час нових викликів і загроз"2019-12-122019-11-30скачати
306Хмельницький національний університетМіжнародна науково-практична конференція "Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки"2019-11-282019-11-15скачати
304Черкаський національний університет ім. Богдана ХмельницькогоІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи»2019-11-152019-11-15скачати
303Уманський національний університет садівництваVІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» присвячена 175-річчю з дня заснування університету2019-11-212019-11-15скачати
302Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМіжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського»2019-10-222019-11-14скачати
301Науково-дослідний центр інноваційних технологійХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЯ, АНАЛІЗ, ПРОГНОЗ – СТРАТЕГІЧНІ ВАЖЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»2019-11-072019-10-21скачати
300Ніжинська філія Київського інституту бізнесу та технологійX Міжнародної наукової конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions »,2019-10-182019-10-25скачати
299Харківський соціально-економічний інститутЗбірник наукових праць "Е-Економіка"0000-00-002019-10-25скачати
298Харківський соціально-економічний інститутЩорічна X мыжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених2019-12-202019-12-27скачати
297Київський економічний інститут менеджментуXX Міжнародної студентської науково-практичної конференції SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE xxi century2019-11-282019-10-21скачати
296Науковий журнал "Globus"" Світ економічної науки. Випуск 17 "2019-10-302019-10-30скачати
295Київський університет імені Бориса ГрінченкаХIII Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ»2019-10-252019-10-21скачати
294Ужгородський національний університетVІI-а Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»2019-11-222019-10-18скачати
293Одеський державний університет внутрішніх справVІI-а Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»2019-11-222019-10-18скачати
292Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університетуVII Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»2019-06-052019-05-15скачати
291Житомирський національний агроекологічний університетІ міжнародна науково-практична конференція "Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети"2019-05-232019-05-20скачати
290Криворізький педагогічний інститут Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний университет"ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ»2019-06-272019-06-10скачати
289Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУМіжнародна науково-практична конференція науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків «Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»2019-05-292019-05-15скачати
288Одеський національний морський університетConference "Perspective scientific trends ‘20192019-04-292019-04-27скачати
287Тернопільський національний технічний університет ім. І. ПулюяІ Міжрегіональна науково-практична КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ»2019-05-212019-05-10скачати
284Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУМіжнародна науково-практична конференція науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків «Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку»2019-05-292019-04-10скачати
283Національний університет "Львівська політехніка"IV Міжнародна науково-практична конференція "ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА"2019-10-242019-06-01скачати
282Державний торговельно-економічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»2019-04-102019-03-25скачати
281Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУВсеукраїнська науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ»2019-03-292019-03-22скачати
280Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»2019-04-122019-04-01скачати
279Київський національний університет технології та дизайнуVІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління»2019-03-052019-03-26скачати
278Тернопільський національний технічний університет ім. І. ПулюяІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ ВИМІРАХ»2019-04-052019-03-20скачати
277Вінницький національний аграрний університетВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові»2019-03-212019-03-11скачати
276Київський національний університет ім.Тараса ШевченкаІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України”2019-04-032019-03-29скачати
275Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці»2019-05-312019-04-14скачати
274Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуII cтудентська наукова Інтернет-конференція «СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»2019-04-172019-04-10скачати
273Науково-дослідний центр інноваційних технологійVI Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики"2019-03-212019-03-01скачати
272Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуМіжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ»2019-05-142019-04-14скачати
270Державний торговельно-економічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція "Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі"2019-03-272019-03-15скачати
269Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університетуVII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»,2018-04-262018-04-20скачати
268Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаВсеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні»2018-05-232018-05-21скачати
267Уманський національний університет садівництваВсеукраїнська наукова конференція молодих учених2018-05-152018-04-25скачати
266Полтавська державна аграрна академіяІІ Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»2018-04-192018-04-07скачати
265Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку УкраїниВсеукраїїнська науково--практична конференціія студентіів та аспіірантіів «ФІНАНСОВО--КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»2018-04-192018-04-15скачати
264Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуМіжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму»2018-05-022018-04-02скачати
263Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМіжнародна науково-практична конференція на тему: «Економічна система України в умовах глобалізаційних викликів XXI століття»2018-04-102018-04-10скачати
262Київський національний університет ім.Тараса ШевченкаКонференція КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОВ2018-04-252018-03-25скачати
261Сумський державний університетВсеукраїїнська науково--практична іінтернет--конференціія «ОБЛІК,, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ:: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ»2018-03-222018-03-20скачати
260Ужгородський національний університет ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці»2018-04-182018-03-21скачати
259Херсонська державна морська академіяX Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ MINTT-2018»2018-05-292018-04-16скачати
258Державний торговельно-економічний університетХІ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»2018-03-222018-03-07скачати
257Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуСтудентська наукова інтернет-конференція «Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства»2018-05-172018-05-10скачати
256Харківський державний університет харчування та торгівліМіжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»2018-11-192018-09-18скачати
255Державний торговельно-економічний університетІV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи»2018-03-212018-03-05скачати
254Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"V Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку - PEMS` 18"2018-04-172018-04-01скачати
253Харківський національний економічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти»2018-04-272018-03-20скачати
252Херсонський національний технічний університетІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів: стан, перспективи розвитку»2018-03-192018-03-12скачати
251Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаIX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»2018-04-062018-03-16скачати
250Одеський національний економічний університетVІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції»2018-05-242018-04-30скачати
249Державний торговельно-економічний університетМіжнародна науково-практична конференція "ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІКИ, ОСВІТИ І ПРАВА"2018-03-222018-03-22скачати
248Тернопільський національний технічний університет ім. І. ПулюяІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ ВИМІРАХ»2018-03-292018-03-08скачати
247Одеський національний економічний університетXVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ»2018-04-262018-03-19скачати
246Черкаський державний технологічний університетIХ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»2018-03-222018-02-12скачати
245Ужгородський національний університетІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці»2018-04-182018-03-21скачати
244Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингова освіта в Україні»2018-03-292018-03-10скачати
243Полтавський університет економіки і торгівліМережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації2018-04-192018-04-15скачати
242Уманський державний педагогічний університет ім. Павла ТичиниІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку»2018-04-192018-04-09скачати
241Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаVІІІ Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференція «Фінансовий механізм у відтворювальних процесах: значення, проблеми та ефективність»2017-11-152017-11-14скачати
240Тернопільсьаа обласна організація об’єднання студіюючої молоді "Зарево"Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування на тему: " Актуальні питання реформування економіки країни "2017-09-282017-09-28скачати
239Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУВсеукраїнська конференція присвячена 10-річчю кафедри туристичного бізнесу "Туристичні тренди - 2017 : інновації, бренди, дестинації"2017-10-192017-10-09скачати
238Херсонський державний університетV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ”2017-10-192017-10-15скачати
237Державний торговельно-економічний університетМіжнародна науково-практична конференція " Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри"2017-11-152017-10-01скачати
236Івано-Франківський університет ім. Короля Данила ГалицькогоV Студентський науковий симпозіум «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»2017-11-172017-10-17скачати
235Ужгородський національний університетІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ»2017-11-172017-10-20скачати
234Київський національний університет ім.Тараса ШевченкаМіжнародна науково-практична конференція«ГЕОСТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЧНІЙ, ЕКОНОМІЧНІЙ, ПРАВОВІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРАХ»2017-10-192017-10-10скачати
233Національний університет харчових технологійІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Якість і безпека харчових продуктів»2017-11-162017-10-10скачати
232Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»2017-09-272017-09-10скачати
231Харківський державний університет харчування та торгівліII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» до 85-річчя Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчя Харківського державного університету х0000-00-000000-00-00скачати
230Тернопільський національний економічний університетМІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ»0000-00-000000-00-00скачати
229Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана І Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку"0000-00-000000-00-00скачати
226Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні"ХV Всеукраїнська науково-практична конференція "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" ("ECONOMICS: CURRENT AFFAIRS AND DEVELOPMENT PROSPECTS")2017-04-212017-04-17скачати
225Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку УкраїниХVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»2017-04-202017-04-10скачати
224Уманський національний університет садівництваВсеукраїнська науково-практична конференція «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив»2017-03-292017-03-29скачати
223Національний університет цивільного захисту УкраїниМІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України (управлінські, фінансово-економічні, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»2017-04-202017-03-31скачати
222Тернопільсьаа обласна організація об’єднання студіюючої молоді "Зарево"Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування на тему: " Інноваційний потенціал сучасної економічної науки "2017-03-172017-03-17скачати
221Полтавський університет економіки і торгівліVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації»2017-04-272017-04-21скачати
220Буковинський університетМіжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП-2017) 2017-04-272017-03-15скачати
219Східноєвропейський університет економіки і менеджментуМіжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності»2017-04-192017-04-01скачати
218Рівненський державний гуманітарний університетІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська стратегія створення освітнього середовища у вищих технічних і професійних навчальних закладах»2017-05-182017-03-31скачати
216Державний торговельно-економічний університетІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи»2017-03-232017-02-27скачати
214Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія СковородиХXII Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"2017-02-262017-02-25скачати
212Науково-дослідний центр інноваційних технологійМіжнародна науково-практична конференція «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ»2017-03-102017-03-09скачати
211Ужгородський національний університетПерша Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки»2017-04-212017-04-05скачати
210Київський національний лінгвістичний університетІІ Міжнародна науково-практична конференція: "Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті" (SP XXI 2017)2017-02-142017-02-14скачати
209Вінницький національний технічний університетХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Сучасна наука в мережі Internet"2017-02-202017-02-19скачати
208Національний університет "Львівська політехніка"II Міжнародна науково-практична конференція молодих учених " Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи"2017-05-182017-05-05скачати
207Тернопільсьаа обласна організація об’єднання студіюючої молоді "Зарево"Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування " Інноваційний потенціал сучасної економічної науки "2017-03-172017-03-17скачати
206Мукачівський державний університетМіжнародна науково-практична конференція "Фінансове регулювання зрушень в економіці України"2017-03-212017-03-20скачати
205Ужгородський національний університетІІ-а Міжнародна науково-практична конференція "Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-праткичні рішення та підходи"2017-03-102017-02-17скачати
204Національний університет харчових технологійВсеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі"2017-03-222017-02-22скачати
203Подільський державний аграрно-технічний університетМіжнародна науково-практична конференція "Аграрна наука та освіта Поділля"2017-03-142017-03-01скачати
202Вінницький національний технічний університетХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Соціум.Наука.Культура»2017-01-282017-01-25скачати
201Національний університет "Львівська політехніка"III Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»2017-04-272017-02-01скачати
200Національний університет "Львівська політехніка"ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”2017-03-172017-02-10скачати
199Уманський національний університет садівництваВсеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління територіальним розвитком»2017-04-132017-04-10скачати
198Тернопільсьаа обласна організація об’єднання студіюючої молоді "Зарево"Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування: " Проблеми стабілізації економіки країни "2016-12-162016-12-16скачати
197Європейський університетХVIІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених “Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку” (До 25-річчя незалежності України та Європейського університету)2016-12-082016-11-23скачати
196Державний торговельно-економічний університетВузівська студентська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми організаційної та економічної психології»2016-11-282016-11-25скачати
195Національний педагогічний університет ім. М. П. ДрагомановаVI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації" IІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти і науки в Україні: неформальна освіта для дорослих"2016-11-292016-11-20скачати
194Міжнародний гуманітарний університетVI Міжнародна науково-практична конференція «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: DE LEGE PRAETERITA, INSTANTE, FUTURA»2016-11-252016-11-15скачати
193Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова71-ша науково-технічна конференція професорсько- викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів2016-12-062016-11-25скачати
192Київський національний лінгвістичний університетІІІ Міжнародна науково-практична конференція " Управлінські науки в сучасному світі" (MSMW 2016)2016-11-212016-11-20скачати
191Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"Міжнародна науково-практична конференція "Наукові дослідження в ХХІ столітті: теорія і практика" 2016-11-212016-11-18скачати
190Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім.Тараса ШевченкаІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри"2016-10-272016-10-27скачати
189Науковий журнал "Globus"XIII міжнародна науково-практична конференція "Досягнення і проблеми сучасної науки"2016-11-042016-11-04скачати
188Бердянський державний педагогічний університетМіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі»2016-12-082016-11-15скачати
187Національний гірничий університетВсеукраїнська конференція " Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та оподаткування"2016-11-222016-11-15скачати
186Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія СковородиІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту та туризму»2016-12-162016-12-14скачати
185Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Щорічна (VII) міжнародна Internet- конференція студентів та молодих вчених "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. ФОРВАРД-2016".2016-12-272016-12-24скачати
184Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУМіжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України»2016-11-162016-11-09скачати
183Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-БарановськогоII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених2016-11-232016-11-22скачати
182Запорізька державна інженерна академіяМіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього простору: глобальний вимір"2016-11-252016-11-10скачати
181Уманський національний університет садівництваВсеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку»2016-10-312016-10-30скачати
180Київський національний університет технології та дизайну ІV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління»2016-11-042016-10-15скачати
179Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова71-ша науково-технічна конференція професорсько- викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів2016-12-062016-11-25скачати
178Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУМіжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 70-річчю Київського національного торговельно-економічного університету "Актуальні питання розвитку торгівлі, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу"2016-11-242016-11-01скачати
177Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУМіжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 70-річчю Київського національного торговельно-економічного університету "Фінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності"2016-11-172016-11-01скачати
176Херсонська державна морська академіяМіжнародна науково-практична конфе-ренція «сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнан-ня для їх обслуговування СЕУТТОО-2016»2016-09-222016-09-16скачати
175Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку»2016-06-222016-06-20скачати
174Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаМіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни»2016-05-192016-05-05скачати
173Національний гірничий університетVІІ Науково-практична конференція «Інновації та трансфер технологій»2016-05-252016-05-20скачати
172Волинський національний університет імені Лесі УкраїнкиXXІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки: теорія, методологія, практика»2016-05-252016-05-01скачати
171Одеський державний екологічний університетIV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції»2016-05-262016-04-30скачати
170Державний торговельно-економічний університетМіжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" (ЕКОНОМІКА. фІНАНСИ І ПРАВО) 2016-05-172016-05-02скачати
169Державний торговельно-економічний університетМіжнародна науково-практична конференція "Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України"2016-05-242016-05-07скачати
168Черкаський державний технологічний університетНауковий форум «Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь»2016-05-112016-05-15скачати
167Одеський національний економічний університетВсеукраїнська наукова конференція аспірантів та молодих вчених «Стабілізація та перспективи соціально-економічного розвитку»2016-04-272016-04-18скачати
166Рівненський державний гуманітарний університетХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології у професійній діяльності»2016-04-212016-04-15скачати
165Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університетуМіжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри»2016-04-222016-04-01скачати
164Європейський університетХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку» («ECONOMICS: CURRENT AFFAIRS AND DEVELOPMENT PROSPECTS»)2016-03-252016-04-25скачати
163Уманський національний університет садівництваВсеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці»2016-05-102016-04-10скачати
162Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університетуIV Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»2016-05-182016-04-29скачати
161Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні»2016-04-202016-04-18скачати
160Національний університет "Львівська політехніка"ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»2016-04-142016-03-21скачати
159Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університетуV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»2016-04-212016-04-15скачати
158Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні»2016-04-202016-04-18скачати
157Житомирська філія Київського Інституту Бізнесу та ТехнологійX Mіжнародної науково-практичної конфере-нції «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи»2016-04-282016-04-22скачати
156Державний торговельно-економічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України»2016-04-132016-03-21скачати
155Східноєвропейський університет економіки і менеджментуМіжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності»2016-04-202016-03-30скачати
154Львівська комерційна академіяМіжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік»2016-03-312016-03-28скачати
153Міжнародний гуманітарний університетМіжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня»2016-04-082016-03-25скачати
152Харківський державний університет харчування та торгівліМіжнародна інтернет-конференція молодих учених, студентів і школярів «Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності» присвяченої 25-річчю Незалежності України2016-05-252016-04-22скачати
151Київський національний університет ім.Тараса ШевченкаНауково-методична конференція «Європейські студії в університетах України»2016-04-222016-04-01скачати
150Черкаський державний технологічний університетМіжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку»2016-03-222016-03-15скачати
149Харківський національний економічний університетВсеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем»2016-03-242016-03-15скачати
148Буковинський університетМіжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку»2016-04-142016-03-14скачати
147Запорізький інститут економіки та інформаційних технологійМіжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку»2016-03-312016-03-10скачати
146Державний торговельно-економічний університетІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи»2016-04-142016-04-09скачати
145Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуМіжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір економічного поступу регіону»2016-05-262016-04-11скачати
144Одеський національний економічний університет Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Економічний розвиток в рішенні проблем суспільства»2016-03-242016-03-20скачати
143Буковинський державний фінансово-економічний університетМіжнародна науково-практична конференція «Формування та реалізація ціннісних орієнтацій в контексті євроінтеграції: шляхи та механізми»2016-04-082016-03-10скачати
142Львівський інститут економіки і туризмуРегіональна науково-практична конференція «Історико-культурні пам’ятки прикарпаття та карпат – важливі об`єкти в розвитку туризму»2016-03-252016-03-15скачати
141Національний педагогічний університет ім. М. П. ДрагомановаXІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»2016-04-212016-03-30скачати
138Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараМіжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження»2016-03-302016-03-15скачати
137Ужгородський національний університетМіжнародна науково-практична конференція «Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи»2016-02-122016-02-10скачати
136Національна металургійна академія УкраїниВсеукраїнська науково-практична конференція «Економічна кібернетика: проблеми управління соціально-економічними системами»2016-02-292016-02-13скачати
135Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУМіжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, магістрантів і студентів «Ефективне управління і розвиток невиробничої сфери в умовах кризи: погляд молодих науковців»2016-03-222016-03-01скачати
134Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУВсеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Наукова робота молоді – ефективна освіта, сильне суспільство»2016-03-222016-02-01скачати
133Полтавський націлнальний педагогічний університет імені В.Г. КороленкаМіжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІIІ Каришинські читання)2016-05-192016-04-20скачати
132Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингова освіта в Україні»2016-04-122016-02-29скачати
131Державний торговельно-економічний університетМіжнародна науково-практична конференція «Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди»2016-04-072016-03-10скачати
130Львівський інститут економіки і туризмуІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»2016-02-252016-02-01скачати
129Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»2016-02-182016-02-10скачати
128Полтавський університет економіки і торгівліVIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» ІСН – 20162016-03-102016-02-15скачати
127Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія СковородиІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту та туризму»2016-02-292016-02-26скачати
126Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Світ науки та світ у науці: пріоритети та перспективи сучасних досліджень»2016-02-102015-12-28скачати
125Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуВузівська наукова студентська конференція «РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»2016-03-312015-02-22скачати
124Донбаська державна машинобудівна академіяІІ Международная научно-практическая конференция «Педагогикаисовременные аспектыфизического воспитания»2016-04-212015-01-15скачати
123Університет "КРОК"Міжвузівська студентська економічна конференція «Економіка України: шляхи виходу із кризи»2015-12-112015-11-20скачати
122Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університетуІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства»2015-12-042015-11-26скачати
121Донецький національний університетXVІ Международная научная конференция «Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост»2015-11-092015-11-01скачати
120Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-БарановськогоМіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання готельно-ресторанного бізнесу»2015-11-202015-11-18скачати
119Волинський національний університет імені Лесі УкраїнкиМіжнародна відео- конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України»2015-11-112015-11-01скачати
118Уманський національний університет садівництваІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки»2015-11-202015-11-10скачати
117Луцький національний технічний університетІІ Міжнародній науково-практична Інтернет-конференція «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку»2015-11-252015-11-21скачати
116Херсонський державний університетКолективна монографія «Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології»2015-12-292015-11-27скачати
115Подільський державний аграрно-технічний університетМіжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи»2015-12-112015-12-05скачати
114Херсонський національний технічний університетІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація»2015-11-242015-11-23скачати
113Миколаївський національний університет імені В. О. СухомлинськогоIV Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі»2015-11-062015-11-04скачати
112Київський національний університет ім.Тараса ШевченкаII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»2015-11-102015-10-22скачати
111Київський національний університет ім.Тараса ШевченкаІІ Науково-практичний круглий стіл «Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті»2015-10-222015-10-22скачати
110Тернопільський національний економічний університетМіжнародна науково-практична конференція «Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози»2015-10-202015-10-03скачати
109Уманський державний педагогічний університет ім. Павла ТичиниВсеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тенденції розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні»2015-11-262015-11-10скачати
108Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова70-та науково-технічна конференція професорсько- викладацького складу, науковців,аспірантів та студентів Конференція присвячена 150-річчю створення МСЕ та 95-річчю з дня заснування ОНАЗ ім. О.С. Попова2015-12-012015-11-12скачати
107Тернопільський національний економічний університетВсеукраїнська наукова Інтернет-конференція на тему: «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 14)2015-10-262015-10-25скачати
106Національний університет харчових технологійІІ Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів»2015-11-122015-10-10скачати
105Донбаська державна машинобудівна академіяІІ Международная научно-практическая конференция «Педагогика и современные аспекты физического воспитания»2016-04-212016-01-15скачати
104Мукачівський державний університетІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю»2015-11-262015-11-25скачати
103Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуМіжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів»2015-11-262015-11-16скачати
102Івано-Франківський університет ім. Короля Данила ГалицькогоІІІ Студентський науковий симпозіум «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»2015-10-132015-10-14скачати
101Уманський національний університет садівництваВсеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку»2015-10-302015-10-29скачати
100Херсонський державний університетМіжнародна науково-практична конференція «Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації»2015-10-152015-10-14скачати
99Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»2015-10-232015-10-09скачати
98Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. ФранкаІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті»2015-11-192015-10-26скачати
97Київський національний університет технології та дизайнуІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління»2015-11-132015-10-25скачати
95Ужгородський національний університетМіжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України»2015-10-022015-09-30скачати
94Харківський національний автомобільно-дорожній університетВсеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах»2015-10-282015-09-25скачати
93Київський університет імені Бориса ГрінченкаВсеукраїнська науково-практична конференція «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування»2015-10-222015-09-20скачати
92Одеська національна академія зв’язку імені О.С.ПоповаVІ Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов»2015-10-082015-09-30скачати
91Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова5 Міжнародна науково-практична конференція «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє»2015-10-292015-10-11скачати
90Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаІХ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України»2015-11-202015-10-19скачати
89Подільський державний аграрно-технічний університетМіжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції»2015-10-302015-10-26скачати
88Одеський національний університет ім. І.І.МечниковаМіжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»2015-09-252015-09-23скачати
87Харківський державний університет харчування та торгівліВсеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини»2015-10-292015-09-15скачати
87Харківський державний університет харчування та торгівліВсеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини»2015-10-292015-09-15скачати
86Житомирська філія Київського Інституту Бізнесу та ТехнологійДев’ята Міжнародна науково-практична конференція «актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі»2015-10-222015-10-12скачати
85Київський національний університет ім.Тараса ШевченкаМіжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»2015-10-152015-10-05скачати
84Державний торговельно-економічний університетФорум «Наука. освіта. економіка. інтеграція для сталого розвитку»2015-10-152015-09-18скачати
83Київський національний лінгвістичний університетІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток: теорія, методологія, управління»2015-11-012015-10-12скачати
82Вінницький фінансово-економічний університетМіжнародна науково-практична конференція «Нова модель регіонального економічного зростання : науково-теоретичні проблеми і механізм реалізації»2015-11-192015-11-13скачати
81Тернопільський національний технічний університет ім. І. ПулюяМіжнародна науково-практична конференція «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу»2015-10-152015-10-02скачати
80Сумський національний аграрний університетМіжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції економіки та менеджменту аграрного сектору центральної та східної Європи», присвячена 80-річчю з дня народження професора І.М. Брюховецького2016-04-202015-10-20скачати
79Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"VІI Міжнародна науково-практична конференція: «стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC 2015)2015-09-292015-09-10скачати
78Національний університет харчових технологійІІ Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів»2015-11-122015-10-10скачати
77Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова1 Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрями захисту інформації»2015-09-072015-08-30скачати
76Національний університет "Києво-Могилянська академія"Науково-практична конференція «Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії України на етапі впровадження економічних реформ»2015-09-302015-09-15скачати
75Одеський національний економічний університетІV Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»2015-09-182015-08-01скачати
74Полтавський університет економіки і торгівліМонографія «Стратегія господарського розвитку: методологія і практика»2015-11-302015-11-30скачати
73Полтавський університет економіки і торгівліМонографія «Формування стратегій господарюючих структур: інструментарій та практика»2015-11-302015-11-30скачати
71Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаІХ Наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI столітті»2015-08-312015-09-22скачати
70Міжнародний гуманітарний університетМіжнародна науково-практична конференція «Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах»2015-10-152015-06-15скачати
69Харківський національний автомобільно-дорожній університетВсеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах»2015-10-282015-09-25скачати
68Подільський державний аграрно-технічний університетМіжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Стратегія збалансованого використання економічного,технологічного та ресурсного потенціалу країни»2015-06-042015-06-01скачати
67Державний торговельно-економічний університетВсеукраїнський круглий стіл «Туризм і гостинність: професійні стандарти майбутнього»2015-05-072015-05-12скачати
66Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університетуІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»2015-05-202015-05-10скачати
65Херсонський національний технічний університетВсеукраїнська конференція студентів і молодих учених «Стандартизація, товарознавство та експертиза промислових і продовольчих товарів»2015-05-182015-05-10скачати
64Запорізький національний технічний університетXІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»2015-10-082015-06-15скачати
63Харківський державний університет харчування та торгівліМіжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»2015-09-082015-06-01скачати
62Луцький національний технічний університетВсеукраїнська науково-практична студентська конференція «Україна в європейській фінансовій системі: прагнення та реалії»2015-05-142015-05-12скачати
61Ужгородський національний університетМіжнародна науково-практична конференція «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів»2015-05-082015-05-06скачати
60Миколаївський національний університет імені В. О. СухомлинськогоIII Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі»2015-04-302015-04-29скачати
58Херсонський державний університетМіжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи»2015-05-152015-05-13скачати
57Одеський національний економічний університетІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»2015-06-042015-05-12скачати
56Полтавський університет економіки і торгівліМіжнародна науково-практична конференція «Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці»2015-05-142015-04-06скачати
55Волинський національний університет імені Лесі УкраїнкиXX Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика»2015-05-252015-05-01скачати
54Державний торговельно-економічний університетВсеукраїнський Форум студентської науки «Розвиток фінансових послуг у контексті нової фінансової архітектури»2015-05-142015-05-05скачати
53Національна металургійна академія УкраїниКолективна монографія «Інтеграція економічних, технічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку»2015-12-102015-10-16скачати
52Запорізький національний технічний університетXІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»2015-10-082015-06-15скачати
51Національний гірничий університетМіжнародна науково-практична конференція «Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи»2015-04-102015-04-08скачати

  <   >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд


     Кількість переглядів веб-сторінки: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Copyright © 2013 ІОЦ-ЦІТ