Грицюк Ернест Оттович

кандидат економічних наук, доцент

Народився 14 квітня 1959 року. У 1987 році закінчив економічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Економіка праці». Грицюк Е.О. декан фінансово-економічного факультету ЧТЕІ КНТЕУ. Являється членом редколегії наукового вісника ЧТЕІ КНТЕУ (фахове видання). Виконує обов’язки голови профспілкового комітету інституту.


Кандидатська дисертація: з 1995 року кандидат економічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення системи управління спільних підприємств».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка нерухомості», «Управління вартістю підприємства»


Наукові інтереси: пошук резервів зростання ефективності господарської діяльності підприємств, пріоритетні напрямки розвитку Карпатського регіону

Основні публікації:

1. Грицюк Е.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник (з грифом МОН України) / Е.О. Грицюк. - К. : Вид-во «Дакор», 2009.

2. Грицюк Е.О. Аналіз стану і проблеми розвитку основних засобів Чернівецької області / Е.О. Грицюк, Н.Д. Гнатишина // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV (40). Економічні науки. – С. 79-87.

3. Грицюк Е.О. Окремі аспекти формування необоротних активів підприємства / Е.О. Грицюк, Н.Д. Гнатишина // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІІ. Економічні науки. – С. 161-168.

4. Грицюк Е.О. Дослідження стану формування необоротних активів торговельних підприємств України на сучасному етапі / Н.Д. Гнатишина, Е.О. Грицюк // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. ІІ (50). Економічні науки.

5. Грицюк Е.О. Системно-орієнтоване управління матеріальними витратами підприємства / Грицюк Е.О., Ляшенко А.Ф., Когут Ю.В. // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІ (54). Економічні науки. – С. 144-151.


Захоплення: туризм, рибна ловля, спорт, фотографія.


E-mail: ernesttgritsuik@rambler.ru


Система Orphus