Юрій Михайло Федорович

доктор історичних наук, професор

Працює в Чернівецькому торговельно-економічному інституті з 1978 року. Навчався в аспірантурі і докторантурі Московського історико-архівного інституту, де в 1982 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 р. – докторську. У 1992 р. йому присвоєно звання професора, у 1998 р. – обрано академіком АН Вищої школи України, в 2003 р. за наукові здобутки нагороджено медаллю ім. Ярослава Мудрого, а в 2008 р. – присуджено звання Заслужений діяч науки і техніки.

М. Ф. Юрієм видано 8 монографій, більш ніж 150 наукових статей; він був учасником багатьох міжнародних та загальнодержавних наукових конференцій. Наукові дослідження М. Ф. Юрія мають синтетичний характер і написані на стику різних наук, що дає змогу всебічно зрозуміти історичні процеси, які відбуваються в Україні.

Виходячи з цих постулатів, М. Ф. Юрій видав монографію «Соціокультурний світ України», яка в 2005 р. на міжнародній науковій книжковій виставці у м. Софії (Болгарія) посіла третє місце. Виходячи з актуальності досліджуваної проблематики, можна пояснити на основі культури українського народу всі його соціальні й економічні проблеми, передбачити перспективи їх розв’язання. Саме над цими питаннями і працює наукова школа професора М. Ф. Юрія. Ним підготовлено одинадцять кандидатів наук і три доктори. На сьогодні здійснюється керівництво трьома аспірантами і двома докторантами. Експертні висновки М. Ф. Юрія щодо економічного, соціального і політичного розвитку України, зроблені ним на основі соціокультурних досліджень, розглядаються в Інституті стратегічних досліджень України, є предметом обговорень в Інституті історії України, Інституті українознавства, на форумах, наукових конференціях і «круглих столах».


Основні наукові праці:

За останні роки видано багато підручників, які здобули належну оцінку серед студентів і викладачів вищих навчальних закладів України. Це Історія України (2004); Політологія (2004); Людина і світ (2005); Релігієзнавство (2006); Соціологія культури (2006); Соціологія (2006); Етика (2006); Етнологія (2006); Історія світової та вітчизняної культури (2007), Етногенез українського народу (2008).

1. Україна найдавнішого часу - XVIII ст. Цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. - Тернопіль, 2012. – Книга 1. - 699 с.

2. Україна ХІХ – початку ХХІ ст. Цивілізаційний контекст пізнання» / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. - Книга 2. – 696 с.

3. Українознавство в системі гуманітарного знання // Релігія та соціум. – 2012. - № 2. – С. 17 - 27.

4. Господарі і маргінали: маргіналізація і акультурація українського соціуму в умовах наростання імперських амбіцій Росії в XVII- XVIII ст. // Питання стародавньої та середньорічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. - 2012. - С. 101 - 111.

5. Віра, закон, соціокультурний розкол і цивілізаційний вибір // Вища школа. - 2012. - № 1. - С. 54 – 64.

6. Завоювання чужої віри // Вища школа. - 2012. - № 3. - С. 65 - 84.

7. Формування мовної картини світу українського народу, як процес становлення української нації // Україна – Європа - Світ . Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія міжнародні відносини. Вип. 10 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2013.

8. Історико – методологічні аспекти модернізації // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. - Т. 2 (34). - 2013.

9. Умови становлення української нації в XIX ст. // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія міжнародні відносини. Вип. 11. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2013.

10. Жертвоприношення як сакральний аспект магічних дій слов’ян – праукраїнських / Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. - 2013. - Ч. 18 - 19.


Наукові інтереси: соціокультурні проблеми українського суспільства, соціально-економічні та політичні проблеми України, соціальна філософія та психологія історії.


Викладає дисципліни: Історія України, Політологія.


Захоплення: поезія та живопис.

Життєве кредо: „Віра в справедливість!”

Система Orphus