Гнатишина Наталія Дмитрівна

кандидат економічних наук, старший викладач

Народилася 28 вересня 1983 року. У 2005 році закінчила Чернівецький торговельно-економічного інститут КНТЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства» з відзнакою. Виконує обов’язки відповідальної за проходження виробничої практики студентами напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та секретаря кафедри. Є співголовою Наукового товариства молодих учених та студентів ЧТЕІ КНТЕУ.


Кандидатська дисертація: з 2013 року кандидат економічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Формування необоротних активів торговельних підприємств».


Наукові інтереси: проблематика визначення цінності проектів, удосконалення методів планування та контролю фінансових ресурсів підприємства, управління фінансами підприємства.


Основні публікації:

1. Гнатишина Н.Д. Методичні підходи до визначення стратегічних цільових показників розвитку необоротних активів торговельних підприємств / Н.Д. Гнатишина // Вісник Східно-українського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2011. - №5 (159). – 325 с. – С. 111-119.

2. Гнатишина Н.Д. Удосконалення методів поточного планування необоротних активів торговельних підприємств / Н.Д. Гнатишина // Науково-виробничий журнал „Сталий розвиток економіки”. – Хмельницький: ПВНЗ „Університет економіки і під-приємництва”, 2012. - №1. – С. 262-266.

3. Гнатышина Н.Д. Особенности процесса формирования внеоборотных активов торговых предприятий / Н.Д. Гнатышина // Региональный межвузовский журнал „Экономика. Психология. Бизнес”. – Красноярск: КГТЭИ, 2011. - №21. – С. 133-141.

4. Гнатишина Н.Д. Дослідження стану формування необоротних активів торговельних підприємств України на сучасному етапі / Н.Д. Гнатишина, Е.О. Грицюк // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. ІІ (50). Економічні науки.

5. Гнатишина Н.Д. Методичні засади вибору джерел фінансування розвитку необоротних активів торговельних підприємств / Н.Д. Гнатишина // Науковий журнал «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. - Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2014. - №2. – С. 92-99.


Викладає дисципліни: «Бізнес-планування», «Планування і контроль на підприємстві», «Фінансовий менеджмент», «Управління вартістю підприємства».


Захоплення: книги, спорт.

Система Orphus