Гут Любов Василівна

Кандидат економічних наук, доцент

ORCID ID

Освіта: У 1981 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі», отримавши диплом спеціаліста з відзнакою.


Трудова діяльність:

З 1981 року розпочала трудову діяльність старшим лаборантом кафедри економічних дисциплін Чернівецького філіалу Київського торговельно-економічного інституту.

З 1982 року – почала здійснювати викладацьку діяльність на кафедрі економічних дисциплін Чернівецького філіалу Київського торговельно-економічного інституту на посаді. асистента, старшого викладача та доцента кафедри економіки підприємництва.

З 2001 року по 2009 рік працювала заступником декана факультету економіки та менеджменту Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2010 по 2014 рік обіймала посаду завідувача кафедри економіки підприємства Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2015 року по вересень 2017 року обіймала посаду доцента кафедри економіки підприємства Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З жовтня 2017 року – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 01.07.2020 року по теперішній час – доцент кафедри фінансів та банківської справи Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Формування та використання фонду оплати праці у роздрібній торгівлі». Дисертація захищена у 1990 році.


Наукові праці за останні 5 років:

Монографії:

1. Gut L. SOCIO-EKONOMIC PROBLEMS OF MANAGEMENT: collective monograph // Scientific iournal «EKONOMICS AND FINANCE». Thorpe-Bowker. Melbourne. Australia. 2015. PSCI. 324 р.

Підручники:

1. Гут Л.В. Фінанси в схемах і таблицях: навч. посіб. / кол. авт.; відп. ред. О.В. Михайловської. Київ: КНТ, 2014. 386 с.

Scopus або Web of Science:

1. Roshylo V.I., Kovalevtch D.A., Gut L.V., Vensel V.T., Berdar M.M. Current Status and Development Prospects of the Financial Services Market in Ukraine. Journal of Advanced Reseach in Law and Economics, 2020. Volume XI, Issue 4(50).С. 1353–1366. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/index

Статті:

1. Гут Л.В. Економічне обґрунтування параметрів якості та безпечності харчових продуктів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип. І (52). С.28-38.

2. Гут Л.В., Буряковська А.М. Особливості і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств України на сучасному етапі // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип.13. С.57-60.

3. Гут Л.В., Воліхова А.В. Наукові засади функціонування та відтворення аграрних підприємств в ринкових умовах // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип.13. С.60-63.

4. Гут Л.В. Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону // Молодий вчений. 2017. №12 (52). С.600-605.

5. Гут Л.В. Пошук напрямків зниження витрат на підприємствах зв’язку (на прикладі Чернівецької філії ПАТ «Укртелеком») // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2017. Випуск 28. Частина 1. С.88-94.

6. Гут Л.В. Передумови обґрунтування доцільності формування кластерних утворень (на прикладі деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського економічного району) // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Випуск ІV (68). С.168-183.

7. Гут Л.В., Гиршкан Р.Р. Розвиток технології обслуговування і ефективного продажу VIP-клієнтам банківських продуктів // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. Економіка та суспільство. 2018. Випуск 19. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2365-koloberdyankoi-i-konev

8. Гут Л.В., Мотольська К. Аналіз проблем сучасного ціноутворення та шляхи підвищення його ефективності // Економічне науково-фахове видання Класичного приватного університету. Приазовський вісник. 2019. Випуск № 3 (14). URL: https://www.google.com/ search? client=firefox-b-d&q=журнал.

9. Гут Л.В. Грошові потоки в системі управління підприємством: теоретико-практичний аспект // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Вип.I-ІІ (77-78). С.259-269.

10. Гут Л.В. Удосконалення системи контролінгу витрат у антикризовому управлінні підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Вип.ІІІ- ІV (79-80). С.128-139.


Наукові інтереси: проблематика у сфері вдосконалення управління економічним та фінансовим потенціалом підприємства; управління трудовими ресурсами підприємства; управління діяльністю підприємств торгівлі; управління системою якості освіти у вищій школі.

Викладає дисципліни: «Економіка і фінанси підприємства», «Економіка підприємства торгівлі», «Економіка торгівлі», «Економіка готелів і ресторанів», «Управління публічними закупівлями», «Платіжні системи», «Управління ризиками підприємства», «Антикризове управління підприємства».

Життєве кредо: «Хто ясно мислить, той ясно викладає». Система Orphus