Гут Любов Василівна

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта:

У 1981 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі», отримавши диплом спеціаліста з відзнакою.

Трудова діяльність:

З 1981 року розпочала трудову діяльність старшим лаборантом кафедри економічних дисциплін Чернівецького філіалу Київського торговельно-економічного інституту.

З 1982 року – почала здійснювати викладацьку діяльність на кафедрі економічних дисциплін Чернівецького філіалу Київського торговельно-економічного інституту на посаді. асистента, старшого викладача та доцента кафедри економіки підприємництва.

З 2001 року по 2009 рік працювала заступником декана факультету економіки та менеджменту.

З 2010 по 2014 рік обіймала посаду завідувачем кафедри економіки підприємства.

З 2015 року по вересень 2017 року обіймала посаду доцента кафедри економіки підприємства.

З жовтня 2017 року - завідувач кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва ЧТЕІ КНТЕУ.

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2004 р.), КНТЕУ (, 2001 р., 2014 р.), Чернівецької обласної державної адміністрації (2013 р.), Чернівецької обласної ради (2005р., 2016 р.), відзначена подякою Чернівецького міського голови (2004 р.) за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації зі спеціальності 08.00.25 - «Економіка планування, організація управління невиробничою сферою»: «Формування та використання фонду оплати праці у роздрібній торгівлі». Дисертація захищена у 1990 році.

Наукові праці за останні 5 років:

Монографії:

1. Гут Л. В. Формування психологічної готовності педагога до підвищення професійної кваліфікації як базовий елемент моделі мотивації //SOCIO-EKONOMIC PROBLEMS OF MANAGEMENT.Collective monograph. Scientific iournal «EKONOMICS AND FINANCE» Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015. PSCI (с.91-100)

Підручники:

1. Фінанси в схемах та таблицях : навч. посіб. з грифом МОН / [Колектив авторів Михайловська О. В., Ковалевич Д. А., Гут Л. В. та ін.] // за заг. редакц. д.е.н., проф. Михайловської О.В. – К.: КНТ, 2014. – 386 с.

Статті:

1. Гут Л. В. Тарантюк І. Влив інноваційної діяльності на управління якістю праці на підприємстві / Л. В. Гут, І. Тарантюк // Науковий журнал «Економічний форум» Луцького національного університету. – 2014. – № 2. – С. 99-106.

2. Гут Л. В. Методичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємства олійно-жирової галузі / Л. В. Гут, М. М. Луговий //Научный журнал «Крымский экономический вестник» – Вып. 1 (08). – 2014. – С.149- 151.

3. Гут Л. В. Особливості розвитку ринку лакофарбової продукції в Україні./ Л. В. Гут.// Науковий журнал «Молодий вчений». – 2014. – № 6. – С. 106-109.

4. Гут Л. В. Економічне обґрунтування параметрів якості та безпечності харчових продуктів./ Л. В. Гут.// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні науки. – Вип. 1 (52). – 2015. – С. 28-38.

5. Гут Л. В. Особливості і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств України на сучасному етапі / Л. В Гут, А. М. Буряковська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 13. – 2015. – С. 57-60.

6. Гут Л. В. Наукові засади функціонування та відтворення аграрних підприємств в ринкових умовах / Л. В. Гут, А. В. Воліхова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 13. – С. 60-63.

7. Гут Л. В. Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону/ Л. В. Гут // Молодий вчений. – 2017. – №12 (52). – С.600-605.

8. Гут Л. В. Пошук напрямків зниження витрат на підприємствах зв’язку (на прикладі Чернівецької філії ПАТ «Укртелеком») / Л. В. Гут // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : Економічні науки. – 2017. – Випуск 28. Частина 1. – С.88-94.

9. Гут Л. В. Передумови обґрунтування доцільності формування кластених утворень (на прикладі деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського економічного району) / Л. В. Гут // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Серія : Економічні науки. – 2017. – Випуск ІV (68). – С.168-183.

Наукові інтереси: проблематика у сфері вдосконалення управління економічним та фінансовим потенціалом підприємства; управління трудовими ресурсами підприємства; управління діяльністю підприємств торгівлі; управління системою якості освіти у вищій школі.

Життєве кредо: «Людина лише тоді чогось досягає, коли вірить у свої сили».
Система Orphus