Простебі Людмила Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: У 2005 році закінчила ЧТЕІ КНТЕУ за спеціальністю „Економіка підприємства”.

В 2009 році закінчила ЧТЕІ КНТЕУ за спеціальністю „Фінанси” (освітньо-професійна програма перепідготовки спеціалістів).

З 2008 - 2012 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету.


Трудова діяльність:

З 2005 року працює в ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2006 - 2013 рр. – асистент кафедри фінансів ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2013 - 2014 рр. – старший викладач кафедри фінансів ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2014 року – доцент кафедри фінансів ЧТЕІ КНТЕУ.

Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у 2015 р.

Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Циклічність світогосподарського розвитку в умовах фінансової глобалізації». Дисертація захищена у 2014 р.

Наукові праці за останні 5 років:

Монографії:

1. Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки: монографія / авторський колектив за ред. Нікіфорова П. О., Черватюк М. В., Простебі Л. І. та інші. ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці. Місто, 2014. – 208 с.

2. Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону : монографія / авторський колектив ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: «Технодрук», 2017. – 160 с.

Підручники:

1. Фінанси у схемах і таблицях : навчальний посібник. / Михайловська О. М., Томнюк Т. Л., Простебі Л. І., та інші За заг. ред. Михайловської О. М. – К.: КНТ, 2014. – 386 с.

Статті:

1. Простебі Л. І. Деякі аспекти валютного регулювання в Україні / Л. І. Простебі // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Випуск 8. – 2014. – С. 172-175.

2. Простебі Л. І. Деякі теоретичні засади місцевих фінансів/ Л. І. Простебі // «Ефективна економіка»: електронне фахове видання. – 2014. – № 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_3_8.

3. Простебі Л. І. Особливості формування доходів сільських бюджетів в Україні / Л. І. Простебі // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – 2015. – Випуск 5. – С. 927-931.

4. Простебі Л. І. Податкові надходження та їх значення у формуванні доходної частини місцевих бюджетів / Л. І. Простебі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2015. – Вип. ІІІ (59). – Економічні науки. – С. 153-163.

5. Простебі Л. І. Об'єднання територіальних громад в контексті реформування бюджетного законодавства в Україні / Л. І. Простебі // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том 21. – Випуск 4. – С. 164-168.

6. Простебі Л. І. Реформування інституту місцевих податків і зборів в контексті підвищення надходжень місцевих бюджетів / Л. І. Простебі // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». – 2016. – Випуск 2. – C. 589-593.

7. Простебі Л. І. Стан доходної частини місцевих бюджетів в контексті трансформаційних процесів в бюджетній сфері / Л. І. Простебі // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – С. 154-158.

8. Простебі Л. І. Прагматизм та соціально-економічне значення видатків місцевих бюджетів / Л. І. Простебі // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Випуск 23. – C. 106-110.

9. Простебі Л. І. Моніторинг доходної частини місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації / Л. І. Простебі // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство».– 2017. – Випуск 9. – C. 1023-1028.

10. Простебі Л. І. Моніторинг кредитних операцій комерційного банку / Л. І. Простебі // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2017. – Випуск 7. – C. 327-334.

11. Простебі Л. І. Доходи і видатки місцевих бюджетів – регіональний аспект їх виконання / Л. І. Простебі, С. М. Юрій // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2018. – Випуск 19. – С. 490-496.

12. Простебі Л. І. Вплив офшорів на світову та національну економіку / Л. І. Простебі, С. М. Юрій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2018. – Випуск ІІ-ІІІ. – С.187-192.

13. Простебі Л. І. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до місцевих бюджетів: моніторинг та напрями вдосконалення / Л. І. Простебі // Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління. ? Випуск 3 (14). – 2018. – С. 354-360.

14. Простебі Л. І. Податкова складова доходної частини місцевих бюджетів / Л. І. Простебі // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. ? 2018. – Випуск 3 (15). – С. 131-136.

Наукові інтереси: сучасний стан міжнародних валютно-фінансових відносин, проблематика в галузі фінансів і кредиту.

Життєве кредо: «Не треба боятися невідомого, бо кожен здатний знайти те, чого хоче, отримати те, чого потребує»

Система Orphus