Ореховський Вадим Олегович

завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук та права,
доктор історичних наук, професор

У 1986-1992 році навчався у Чернівецькому національному університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Історія».

З 1998 року – кандидат історичних наук. Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій Раді Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

У 2009 році захистив докторську дисертацію у спеціалізованій Вченій Раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.


Основні наукові праці:

1. Християнство Сходу та релігійна політика візантійських імператорів у VI – Х ст. // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія: Історичні та політичні науки. - Вип.10. – Рівне, 2010. – С. 107 - 112.

2. Російсько-українські церковні відносини у XVII – на початку XVIII ст. // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 5. У 2. ч.: Україна –Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку // Міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця. – Ч. 1. – С. 303 – 309.

3. Російська православна церква та ідея “третього Риму” // Україна – Європа -Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5. У 2.ч.: Україна – Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку // Міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця. – Ч. 2. – С. 269 - 274.

4. Міжнародна діяльність Російського Товариства Червоного Хреста у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) // Україна – Європа - Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип.6 - 7. – С.178 - 181.

5. Діяльність Російського Товариства Червоного Хреста по організації допомоги військовополоненим у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2011. – Вип. 1. – С. 218 - 223.

6. Діяльність Російського Товариства Червоного Хреста по евакуації поранених та хворих з передових позиції у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія: Історичні та політичні науки. Вип. 12. – Рівне, 2011. – С. 132 - 136.

7. Діяльність Російського Червоного Хреста по організації медичної, харчової та санітарно-епідемічної допомоги пораненим військовим у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 9. – С. 56 – 65.

8. Допомога Російського Товариства Червоного Хреста бурським республікам у роки англо-бурської війни (1899 - 1902 рр.) // Materials of the VII International research and practice conference “Modern problems and prospects of development of science and education”, 15-17 November 2012 // Scientific journal “Aspect”. – Donetsk, 2012. – P. 44 - 49.

9. Формування політико-правових відносин між церквою і державними інституціями періоду Реформації // Україна – Європа - Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 10. – С. 369 - 373.


Наукові інтереси: здійснює наукові дослідження за напрямком наукової роботи «Геополітичні компоненти в еволюції християнських конфесій на території Східної Європи».


Викладає дисципліни: Історія економіки та історія економічних вчень.


Захоплення: читання книг та старі радянські фільми.

E-mail:filos@chtei-knteu.cv.ua

Життєве кредо: «Сиди спокійно і повз тебе пронесуть труп твого ворога».

Система Orphus