Юрій Михайло Федорович

доктор історичних наук, професор кафедри соціально-гуманітарних наук та права
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Закінчив у 1976 р. Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, спеціальність «Історія». Навчаючись на вечірньому відділенні історичного факультету, працював учителем історії у Чернівецькій СШ № 36.

З 1978 по 1989 р. р. навчався заочно, спочатку в аспірантурі, а потім – докторантурі Московського історико-архівного інституту. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Центральний військово-промисловий комітет в період Першої світової війни», а в 1990 р. – докторську: «Буржуазні військово-громадські організації в період Першої світової війни».

У 1992 р. присвоєно звання професора, у 1998 р. – обрано академіком АН Вищої школи України, в 2003 р. за наукові здобутки нагороджено медаллю ім. Ярослава Мудрого, а в 2008 р. присуджено звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Юрій Михайло Федорович протягом всієї своєї діяльності займається методологією історії, проблемами ментальностей, влади, особливостями соціокультурного і цивілізаційного пізнання, трансформуючи їх на історію України, показуючи місце нашої держави як самостійної цивілізації серед інших цивілізацій.

М.Ф. Юрій є одним з ведучих авторів фундаментальних колективних монографічних досліджень «Україна: цивілізаційне пізнання» у двох книгах: «Україна найдавнішого часу – ХVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання» та «Україна ХІХ – початку ХХІ століття: цивілізаційний контекст пізнання», «Українська культура: цивілізаційний вимір» та «Ментальний вимір української цивілізації». Автор обґрунтовує переваги цивілізаційного підходу до наукового осмислення історії України, дає характеристику базового і модернізаційного рівнів культури українського соціуму, прослідковує формування самодостатнього рівня культури з подальшим становленням цивілізаційних особливостей України, з’ясовує особливості локальних і регіональних цивілізацій, висвітлює трансформаційні процеси в ході відновлення і розбудови державної незалежності України, її міжнародного визнання, визначення зовнішньополітичних орієнтирів, проаналізований соціокультурний та економічний менталітет українського народу і його вплив на ринкові перетворення, показано суперечливий характер подолання феодальних стереотипів в українському суспільстві в постмодерністських умовах, охарактеризовано східноцивілізаційну складову соціокультурного розвитку українського соціуму, прояви маніхейства і візантизму; сформовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на подальше цивілізаційне пізнання історії України. Загальний творчий внесок М.Ф.Юрія майже 350 наукових праць, у тому числі 36 індивідуальних монографій, підручників і навчальних посібників для студентів України, розділів у колективних монографіях, зокрема, фундаментальна монографія «Соціокультурний світ України» (2003), яка у 2006 р. була представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. З підручників можна назвати «Основи політології» (2003), «Політологія» (2004), «Соціологія» (2004), «Релігієзнавство» (2006).

Коло наукових інтересів М.Ф. Юрія досить широке, але провідне місце в ньому посідають методологія історії, історіософія і цивілізаційні процеси, місце в них Української держави.

Вся наукова діяльність пов’язана з освітою, де реалізуються наукові інтереси і освітянська робота, в процесі якої пропагується серед студентської молоді ідеї гуманізації, формування історичної та національної свідомості, показується місце української цивілізації серед інших цивілізацій світу.


Наукові інтереси: соціокультурні проблеми українського суспільства, соціально-економічні та політичні проблеми України, соціальна філософія та психологія історії.


Викладає дисципліни: Філософія, Психологія.


Захоплення: поезія та живопис.

E-mail:filos@chtei-knteu.cv.ua

Життєве кредо: „Віра в справедливість!”

Система Orphus