Селезньова Ольга Миколаївна

доктор юридичних наук, доцент

2001-2006 рр. – навчалася на юридичному факультеті Економіко-правничого інституту м. Чернівці, по закінченню якого отримала диплом з відзнакою. 2007-2009 рр. – навчалася в аспірантурі Національного університету Державної податкової служби України (м. Ірпінь). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Систематизація банківського законодавства як шлях удосконалення фінансово-правового регулювання банківської діяльності в Україні». 2012 р. – отримала вчене звання доцента. 2015 р. – за спеціальністю 12.00.07 захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади інформаційного права України як інтегрованої категорії» (Науково-дослідний інститут МВС України, м. Київ).


Основні наукові праці:

Монографії:

1. Soziookonomische und rechtliche faktoren der sozialen entwicklung unter den bedingungen der globalisierung : kollektive monographie in 2 banden. – Band 2. – Shioda GmbH, 2018. – Р. 310-318.

2. Селезньова О. М. Теоретико-методологічні аспекти правового впливу на правопорушення в інформаційній сфері як виду неправомірної поведінки у сучасному суспільстві / О. М. Селезньова // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : колективна монографія / за ред. О. В. Козаченка та Є. Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 768 с. – С. 361-379.

3. Селезньова О. М. Теоретико-методологічні основи інформаційного права України : монографія / О. М. Селезньова. – Чернівці : Місто, 2014. – 408 с.

4. Селезньова О. М. Систематизація банківського законодавства України : монографія / О. М. Селезньова. – Чернівці : Місто, 2010. – 184 с.

Навчально-методичні посібники:

1. Селезньова О. М. Інформаційне право України: навчально-методичні рекомендації : навчально-методичний посібник / О. М. Селезньова. – Чернівці : Місто, 2016. – 192 с.

2. Селезньова О. М. Банківське право України: методика викладання навчального курсу та бібліографія: навчальний посібник / О. М. Селезньова. – Харків : Глобус, 2011. – 192 с.

3. Селезньова О. М. Фінансове право України: методичні рекомендації та бібліографія: навчальний посібник (рекомендовано МОН України) / О. М. Селезньова. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – 200 с.

Статті в українських та закордонних фахових виданнях:

1. Селезньова О. Технологічні передумови формування інформаційного права: досвід США / О. Селезньова, Д. Храпко // Jurnal juridic national: teorie si practica. – 2017. – № 6. – С. 54-57.

2. Селезньова О. М. Теоретико-методологічне трактування окремих засадничих категорій інформаційного права / О. М. Селезньова // Вісник Асоціації докторів філософії України. Спецвипуск «ІТ право». – Львів, 2016. – С.136-142.

3. Селезньова О. М. Аналіз явища інформаційної свідомості з позиції інформаційного права / О. М. Селезньова // Право України. – 2015. – № 4. – С. 145–149.

4. Селезньова О. М. Онтологічно-теоретичні засади науки інформаційного права / О. М. Селезньова // Держава і право : [збірник наук. праць]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 66. – С. 98–105.

5. Селезнева О. Н. Историко-правовой анализ этапов становления информационного права / О. Н. Селезнева // Legea si viata. – 2014. – № 2. – С. 177–180.

6. Селезнева О. Н. Сущность, предмет и специфика науки информационного права / О. Н. Селезнева // Legea si viata. – 2014. – № 4. – С. 103–106.


Наукові інтереси: інформаційне право.


Викладає дисципліни: інтелектуальна власність, фінансове право та інші.


E-mail:celezniov@gmail.com

Система Orphus