ГУРТОК «ФЕМІДА»

Основною метою діяльності гуртка «Феміда» є формування соціально-компетентного, законослухняного, відповідального громадянина України; сприяння підвищенню рівня наукової підготовки здобувачів ступеня вищої освіти; формування інтересу й потреби до наукових досліджень; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Засідання наукового гуртка проводяться згідно визначеного плану роботи. До складу гуртка наразі входять здобувачі ступеня вищої освіти 1 – 5 курсів усіх факультетів ЧТЕІ КНТЕУ. Найбільш цікаві студентські доповіді рекомендуються до друку.

Відповідальними за проведення заходів у 2016-2017 н.р. були викладачі правових дисциплін кафедри соціально-гуманітарних наук та права к.ю.н., доц. Коваленко Н.Ю., к.політ.н., доц. Федорюк А.Л.

На 2016-2017 н.р. були передбачені та відбулись заходи різного спрямування: круглі столи, зустрічі з та майстер класи.