Чичун Валентина Андріївна

Кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму

ORCID ID:

Освіта:

Закінчила у 2002 р. Чернівецький національний торговельно-економічний університет. Спеціальність: «Менеджмент організацій». Кваліфікація: менеджер-економіст.


Кандидатська дисертація:

Спеціальність – 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності).

Тема кандидатської дисертації: „Стратегічне управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств”.

Дисертація захищена у 2009 році.

Протягом останніх 5 років Чичун В.А. була співавтором 6 колективних монографій та навчального посібника, автором та співавтором численних наукових публікацій.

Основним напрямком наукових інтересів є вивчення управління змінами та залучення інвестицій у діяльність підприємств торговельної сфери при подоланні кризи. Є керівником «Школи менеджера».

Публікації:

  1. Advertising management in the system of integrated promotion of an enterprise brand / Anatolii Vdovichen, Olga Vdovichena, Chychun Valentyna // European Research Studies Journal (ISSN: 1108-2976/SJR: 0,234). № 3b (November 2018) (англ.)* SCOPUS
  2. Механізми реалізації антикризового управління туристичним підприємством / В.А. Чичун // Матеріали Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Чернівці - м.Сучава, 2–4 трав. 2018 р.). – Чернівці: ЧТЕІ, 2018. – С. 153-156.
  3. Основи системи управління персоналом на підприємстві / В.А. Чичун, Ю.М. Пацаранюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2017. – Вип. ІІI (67). Економічні науки (фахове видання). – С. 155-162
  4. Особливості розвитку в діяльності підприємства / В.А. Чичун // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2018. – Вип. I (18). Економічні науки (фахове видання). – С. 86-94.
  5. Значення культури управління в діяльності підприємства / В.А. Чичун // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2018. – Вип. IІ (18). Економічні науки. (фахове видання). – С.130-135.