Кифяк Василь Федорович

Доктор економічних наук, професор,
заступник директора з науково-методичної роботи, міжнародних зв’язків та інноваційного розвитку ЧТЕІ КНТЕУ

ORCID ID:

Василь Федорович Кифяк є висококваліфікованим фахівцем у галузі менеджменту і туризму, входив до складу робочої групи по розробці обласної програми туризму та програми підвищення конкурентоспроможності м. Чернівців, стратегічного плану розвитку м. Чернівці. Заслужений працівник культури, Почесний працівник туризму України, лауреат премії ім. Ю. Федьковича. У 2012 році, з нагоди 60-річчя та за заслуги перед територіальною громадою м. Чернівців, вагомий особистий внесок у розвиток туристичної галузі, освіти і науки, підвищення іміджу міста, нагороджений медаллю «На славу Чернівців». Автор ідеї муніципального розвитку «Сурмач на ратуші» в Чернівцях. Кифяк В.Ф. бере активну участь у симпозіумах, з’їздах, науково-практичних конференціях. Є автором понад 170 наукових та навчально-методичних праць. Серед них – навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів «Організація туристичної діяльності в Україні» (2003 р.) і «Організація туризму» (2008 р.) з грифом Міністерства освіти і науки України, 7 колективних монографій та одноосібна монографія «Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика».

Основними напрямками наукових досліджень Кифяка В.Ф. є функціонування та розвиток територіальних рекреаційних систем; регіональний розвиток туризму; оцінка рекреаційної привабливості та визначення рекреаційно-туристичних зон; готельно-ресторанний бізнес; транскордонне співробітництво та діяльність єврорегіонів.

Публікації:

  1. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону./ Кифяк В.Ф. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №7(181) 2016 р. С.214- 222. (SCOPUS)
  2. Сценарне прогнозування розвитку туризму в прикордонному регіоні та транскордонне партнерство / В.Ф.Кифяк // Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства: монографія / За заг. ред. Г.П.Скляра. - Полтава : ПУЕТ, 2015.- С.33-50.
  3. Розвиток туризму як один зі сценаріїв покращення соціально-економічного стану Чернівецької області / В. Ф. Кифяк // Економічні науки (фахове видання). / Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, Випуск ІІ (58) 2015. – С. 67-81.
  4. Реалістичний сценарій соціально-економічного розвитку прикордонного регіону (на прикладі Чернівецької області) / В. Ф. Кифяк // Економічні науки (фахове видання). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Випуск І (61). – 2016. – С. 77-87.
  5. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону / В. Ф. Кифяк // Актуальні проблеми економіки. Національна академія управління (фахове видання). – Випуск 7(181). – 2016. – С. 214-222.
  6. Стратегічний розвиток туризму у прикордонному регіоні: реалії та перспективи / В. Ф. Кифяк, Ю. М. Савчук // Економічні науки (фахове видання). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Випуск ІІІ (67). – 2017. – С. 83-94.
  7. Іноземний туризм як головна складова туристичної діяльності вприкордонному регіоні / В. Ф. Кифяк, Г. Ю. Бондаренко // Економічні науки (фахове видання). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. –Випуск ІІІ (67). – 2017. – С. 72-83.