Полянко Валентина Василівна

Кандидат економічних наук, доцент,
декан факультету управління, сфери обслуговування та харчових технологій ЧТЕІ КНТЕУ

Відмінник освіти України, нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг, Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради, Чернівецької міської ради; подяками президії науково-методичної комісії у торгівлі МОНУ та Чернівецького міського голови.

У 1980 р. закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі».

У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05. – Економіка торгівлі та послуг. Вчене звання доцента отримала у 2006 р.

Стаж педагогічної роботи у ЧТЕІ – понад 33 роки.

Основним напрямком наукової діяльності є дослідження стратегій управління доходами торговельного підприємства. Полянко В.В. бере активну участь у круглих столах та наукових конференціях, результатом чого є публікація значної кількості наукових статей у фахових виданнях, а також у підготовці та керівництві студентськими науковими роботами.

Публікації:

  1. Полянко В.В. Особливості та оцінка ефективності розвитку роздрібної торгівлі регіону // Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference, Tbilisi, April 29, 2016: abstracts. Tbilisi, 2016. P. 67–70.
  2. Полянко В.В. Принципи формування цінової політики в аспекті забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств / В.В.Полянко// Розвиток прикордонних регіонів в системі транскордонного співробітництва : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці-Бєльци, 27-28 квітня 2017 р. за ред.ж Кифяка В.Ф. – Чернівці:Місто, 2017. – 336 с. – С.168-170.
  3. Аналіз можливості створення кластеру у харчовій промисловості Карпатського регіону / В.В.Полянко, В.В. Вудвуд // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Випуск І-ІІ (65-66), 2017 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. – 464 с. – С. 87-97. (фахове видання).
  4. Полянко В.В. Необхідність змін процесу управління людським капіталом туристичних підприємств в умовах глобалізації / В.В.Полянко// Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Чернівці, 2-4 травня 2018 р. – Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2018. – 288 с. – С. 42-45.