Долга Галина Венедиктівна

Кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри менеджменту і туризму

Освіта:

У 2007 р. закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Спеціальність: «Менеджмент організацій». Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій, менеджер-економіст.

Кандидатська дисертація:

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оподаткування майна в Україні: фіскальна ефективність справлення та методика адміністрування» у ПВНЗ «Європейський університет».

Долга Г. В. бере активну участь у науковому та громадському житті кафедри, а також у підготовці та керівництві студентськими науковими роботами.

Сфера наукових інтересів полягає у дослідженні проблематики в напрямках управління якістю, менеджмент підприємства, управління персоналом та дослідження впливу євроінтеграційних процесів на управління підприємствами невиробничої сфери.

Публікації:

  1. Кадрове забезпечення якості системи управління підприємством. Приазовський економічний вісник (Класичний приватний університет), електронний науковий журнал (фахове видання). Випуск № 3(08) 2018, м. Запоріжжя, 2018 р. (0,5д.а.). – Index Copernicus, Google Scholar.
  2. Професійно важливі якості керівника як чинник ефективності управлінської діяльності / Г.В.Долга // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб.наук.пр. (фахове видання). – Випуск 786. –Чернівці , Чернівецький національний університет, 2017 р. - 102 с. – С.70-75.
  3. Антикризовий менеджмент підприємств тимчасового розміщення Буковини в умовах соціально-економічної нестабільності / Г.В.Долга // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Економіка», випуск 1(51) (фахове видання), м.Ужгород, 2018 р., 529с. – С.142-148.
  4. Психологічні аспекти управління персоналом: проблеми теорії та практики. Науковий журнал «Інтелект ХХІ» (фахове видання), випуск 2 (2018), Національний університет харчових технологій та Громадська організація «Інститут проблем конкуренції», 2018 р.
  5. Вплив корпоративної культури на управління персоналом підприємства. Миколаївський національний аграрний університет. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics. Вип. 7, м. Миколаїв, 2018 р., 211 с. – С.60-68.

Захоплення: подорожі, шопінг, література, автомобілі.

E-mail: dolga.galina1985@gmail.com

Система Orphus