Хитрова Ольга Аліківна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму

ORCID ID:

Освіта:

Закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ в 2009 році, магістр.

Кандидатська дисертація:

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжнародні антикризові стратегії розвитку соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища».

Основними напрямками наукових досліджень є питання кластеризації та кластерних стратегій у розвитку економіки регіону в умовах глобалізації.

Публікації:

  1. Хитрова О.А. Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством у сфері послуг / Хитрова О.А. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (71). Економічні науки (фахове видання).
  2. Хитрова О.А. Організація подієвого туризму Карпатського регіону в рамках транскордонного співробітництва (на прикладі Чернівецької області) / О.А. Хитрова, А.А. Вдовічен, Р.М. Гищук // International Economic Relations and Prospects for National Development : Contemporary Challenges and Solutions : Monograph. – Daugavpils, Latvia, 2018. – P. 78-91.
  3. Хитрова О.А. Антикризова стратегія управління національною економікою в умовах глобального конкурентного середовища / О.А.Хитрова // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, серія «Економіка»: з. наук. прац. – Вип. 789. – Чернівці, Чернівецький національний університет, 2017 р. – 90с. – С.57-64 (фахове видання).
  4. Хитрова О.А. Стан і тенденції розвитку івент-менеджменту в Україні / О.А. Хитрова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2018. – С. 27–33. (фахове видання).
  5. Хитрова О.А. Особливості антикризового управління соціально-економічними системами на національному та регіональному рівні / О.А. Хитрова // Науковий журнал «Інтелект ХХІ», випуск 2. Національний університет харчових технологій та Громадська організація «Інститут проблем конкуренції», 2018. – 210 с. – С.125–130. (фахове видання)

Захоплення: подорожі, читання детективів та трилерів, волейбол, «Монополія».

E-mail: olga_hitrova@ukr.net

Система Orphus