Урсакій Юлія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму

Освіта:

У 2006 р. закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація: «магістр з міжнародної економіки, економіст».

Кандидатська дисертація:

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Підвищення конкурентоспроможності підприємств на засадах управління якістю життя».

Основними напрямками наукових досліджень є дослідження особливостей управління конкурентоспроможністю підприємств в сучасних умовах.

Публікації:

  1. Урсакій Ю.А. Теоретичні підходи інтерпретації якості життя / Ю.А. Урсакій // Міжнародний бізнес і туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 27-28 квітня 2017 р. – Чернівці-Бельці, 2017. – 116-118.
  2. Урсакій Ю.А. Переваги та недоліки використання біткоін / Ю.А. Урсакій // Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 2018. – С. 68-69.
  3. Аналіз макросередовища рослинної продукції агропромислового комплексу України / Ю. А. Урсакій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – №7. – С. 209-213. (фахове видання).
  4. Концептуальні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». - 2018. - №3 – С. 45-50. (фахове видання).
  5. Тіньова економіка: Чинники тінізації та шляхи детінізації / Ю.А. Урсакій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. . – 2018. – №7. – С. 39-45. (фахове видання).

Захоплення: спорт.

E-mail: juliaursakijj@gmail.com

Система Orphus