Пенюк Валерія Олександрівна

Кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму

Освіта:

У 2014 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», кваліфікація – магістр з менеджменту і адміністрування. Також – магістр зі спеціальності «Облік і аудит в підприємництві».

Кандидатська дисертація:

З 2014 по 2018 роки навчалася в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами». Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» успішно відбувся 23 жовтня 2018 року. Тема дисертації: «Діагностика кадрового потенціалу підприємств торгівлі».

Основними напрямками наукових досліджень є питання кадрового потенціалу підприємств торгівлі.

Публікації:

  1. Пенюк В.О. Кадрова політика сучасних підприємств: сутність, складові елементи та типізація / В. О. Пенюк та ін. // Менеджмент у XXI сторіччі: методологія і практика: колективна монографія. – Полтава: «Сімон», 2015. – С. 321–343.
  2. Пенюк В.О. Кластерний підхід до розвитку кадрового потенціалу регіону: європейський досвід та українські перспективи / Г. Т. П’ятницька, В. М. Жуковська, В. О. Пенюк та ін. // Трансформаційні процеси економіки та управління: колективна монографія. – Кривий Ріг : Вид. Р.А.Козлов, 2017. – С. 201–218.
  3. Пенюк В.О. Роль діагностики кадрового потенціалу у запобіганні плинності кадрів та підвищенні ефективності кадрової політики на підприємствах торгівлі / Г. Т. П’ятницька, В.О. Пенюк та ін. // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: колективна монографія. – Полтава: Сімон, 2017. – С.520–530.
  4. Пенюк В.О. Організаційний базис інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу / В. О. Пенюк // Вісн. КНТЕУ. – Київ: КНТЕУ. – 2017. – № 3 (113). – С. 105–116.
  5. Пенюк В.О. Етапізація процесу діагностики кадрового потенціалу на підприємстві торгівлі / В.О.Пенюк // Бізнес-Інформ. – Харків: ІНЖЕК» – 2017. – № 3. – С. 405-413.

Захоплення: спортивні танці, подорожі.

E-mail: margusha23@yahoo.com

Система Orphus