Вперше викладання управлінських дисциплін почалося в 1980 р. з введенням курсу «Управління торгівлею» на кафедрі товарознавчих дисциплін.

З 1987 року назва і структура кафедри змінювалися декілька разів. У 2004 році була створена кафедра менеджменту. Вже в 2005 році після першого випуску менеджерів туристичної індустрії було відкрито нову спеціальність «Туризм» і кафедру менеджменту реорганізували у кафедру менеджменту і туризму.

Сьогодні кафедра менеджменту і туризму є випусковою для спеціальності 073 «Менеджмент» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти); спеціальності 242 «Туризм» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти).

Завдяки виваженій політиці щодо добору, розстановки та роботи професорсько-викладацького персоналу на кафедрі створений висококваліфікований кадровий потенціал.

За час існування кафедри працювали за основним місцем роботи такі викладачі: Школа Ігор Миколайович, Козменко Ілля Дмитрович, Гомба Лучія Антоніївна, Савицька Людмила Тарасівна, Білецький Борис Федорович, Гуменюк Анатолій Маркович, Іванович Олександр Сергійович, Москальов Максим Анатолійович, Гедзь Ольга Михайлівна, Коваль Наталія Михайлівна, Кучер Дмитро Борисович, Николайчук Ольга Миколаївна, Белінська Оксана Георгіївна, Гаць (Розман) Анна Михайлівна, Васківчук Ігор Володимирович, Пожарук Сергій Юрійович, Галамашевич Іван Олександрович, Бутирська Ірина Валентинівна, Замятіна Наталія Вікторівна. В декретній відпустці сьогодні перебувають: Попович Наталія Михайлівна та Микитюк Мар’яна Василівна.

Сьогодні на кафедрі працює 9 штатних викладачів. З них: 2 доктора економічних наук, 4 кандидати економічних наук, доценти; 1 кандидат географічних наук, доцент; 1 кандидат економічних наук, старший викладач; 1 кандидат економічних наук, асистент.

Викладачі кафедри менеджменту і туризму плідно займаються методичною та науково-дослідною роботою та систематично працюють над підвищенням свого наукового рівня, публікують наукові статті, підвищують професійну кваліфікацію. Результати наукових пошуків знаходять своє відображення у публікаціях, науково-методичних розробках, доповідях на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують різноманітні наукові роботи, готують статті, беруть участь у Фестивалі науки, наукових студентських конференціях та конкурсах на кращу наукову роботу.

Значну вагу в загальному обсязі науково-дослідних робіт займає визначення теоретичних основ та розробка методичних підходів до проведення антикризового менеджменту торговельних підприємств в умовах соціально-економічних диспропорцій, вивчення світового досвіду антикризових заходів у керуванні соціально-економічними системами національного рівня та дослідження антикризової стратегії управління національною економікою в умовах глобального конкурентного середовища. Так, кафедра завершує кафедральну науково-дослідну роботу на тему: «Антикризовий менеджмент торговельних підприємств в умовах соціально-економічних диспропорцій», яка проводилася протягом 2016-2018 рр. У результаті науково-дослідної роботи обґрунтовано визначення теоретичних основ та розробку методичних підходів до проведення антикризового менеджменту торговельних підприємств в умовах соціально-економічних диспропорцій, розроблено діагностику впровадження в практичну діяльність антикризових інструментів для сталого розвитку торговельних підприємств.

Результати зазначеної науково-дослідної теми впроваджені у навчальний процес ЧТЕІ КНТЕУ, у тому числі при викладанні дисциплін: «Стратегічне управління», «Менеджмент», «Антикризове управління», та «Управління змінами». У практичну діяльність результати науково-дослідної роботи «Антикризовий менеджмент торговельних підприємств в умовах соціально-економічних диспропорцій» впроваджено у роботу ТДВ «Трембіта» та ТОВ «Ніко-Чернівці» у формі посилення ролі інноваційних чинників розвитку підприємства (щоб утримати чи покращити рангові позиції в ринковій системі перерозподілу ресурсів); розробки ієрархії показників граф впорядкування супідрядності показників, еталонної матриці для оцінки ефективної антикризової стратегії управління у сфері торгівлі в умовах конкурентного ринку.

Співробітництво кафедри менеджменту і туризму

Кафедра менеджменту і туризму здійснює наукове співробітництво на підставі договорів про співпрацю з такими установами:

- Вища школа Туризму та гостинності (Польща, м.Лодзь);

- Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія , м.Сучава);

- Полтавський університет економіки і торгівлі

- ПАТ «КИЙ АВІА»

- ПП «ДІВо-ВІП»

- ПП Андрєєв М.А.

- ПП «Квінс Тревел»

- ПП «Аполон Тревел»

- Туристична агенція «Анекс Тур 6»

- ФОП Мрачковський С.В.

- ТОВ «Бізнес-центр Буковина»

- ПрАТ «Імпульс»

- ПП «Нью Тон»

- ФОП Гідора А.Л.

- ВОП Драпата М.В.

- УПП ВКФ «Євротур-експрес»

- ФОП Кермач Е.І.

- ТОВ «Дал Трейд»

- ФОП Сорока А.І.

- ТОВ «КарпатиАвтоцентр»

- ФОП Чукля В.В.

- Магазин «Eldorado» 137

- ТОВ «Інвестжитлосервіс»

- ПП «Кредит Че»

- ПП «Санітарія»

- ТОВ «ПП Благоустрій» та ін.

Також кафедра веде активну співпрацю з відділом туризму ЧОДА, Чернівецьким бізнес-центром, Буковинського Центру реконструкції та розвитку, Асоціацією працівників туристичної сфери Чернівецької області «Туристична Буковина».

Співробітництво здійснювалось за такими напрямками:

- обмін необхідною науковою інформацією;

- консультативні допомоги проведення наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, спільних публікацій;

- підготовка кваліфікованих працівників сфери послуг, організація практичного навчання та стажування майбутніх спеціалістів;

- проведення спільних заходів з удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників туристичної, ресторанної та готельної сфери на базі кафедри менеджменту і туризму;

- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;

- дослідження та спільне виконання науково-дослідної роботи.