Левандовський Леонід Вікторович

Доктор технічних наук., професор
Завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства

Освіта: У 1974 р. закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості.

Дисертація: У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Разработка способа сбраживания мелассного сусла на основе исследования метаболизма дрожжей при их рециркуляции» у Всесоюзному науково-дослідному інституті продуктів бродіння, а у 1995 р.- докторську дисертацію за темою: «Наукове обґрунтування і розробка прогресивних технологій спирту і хлібопекарських дріжджів з меляси в спиртовому виробництві» в Українському державному університеті харчових технологій.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій: Д 26.058.04 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.

Член експертної ради ДАК України з природничих та математичних наук.

Член вченої ради Українського науково-дослідного інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів Мінагропромполітики України.

Академік Української технологічної академії.

Є автором та співавтором понад 160 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 42 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, трьох галузевих промислових регламентів та двох підручників із грифом МОН.

Сфера наукових інтересів. Розроблення технології кулінарної продукції і раціонів оздоровчого харчування. Удосконалення та екологізації технологічних процесів комплексної переробки вуглеводвмісної сировини в спирт. Біотехнологія мікробного синтезу.

Викладає дисципліни: «Харчові технології», «Оздоровче харчування», «Управління якістю ресторанних послуг», «Методика викладання у вищих навчальних закладах»


Система Orphus