Паламарек Каріна Вікторівна

Старший викладач кафедри технології і організації ресторанного господарства

Освіта: У 2010 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Технологія харчування», цього ж року вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету.

Дисертація: У 2016 році захистила кандидатську дисертацію і здобула вчений ступень кандидата технічних наук з теми: «Технологія овочевих паст з йодовмісною сировиною».

Трудова діяльність: З вересня 2011 року працює на посаді старшого викладача кафедри технології і організації ресторанного господарства.

За час роботи опубліковано 19 праць, у тому числі збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (у співавторстві), збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв функціонального призначення (у співавторстві), 6 статей у наукових фахових виданнях, з них 2 статті у виданнях, що внесені до реєстру міжнародних наукометричних баз, 2 в іноземних фахових виданнях, 2 статті в фахових виданнях України, 4 патенти на корисну модель, 8 тез доповідей та матеріалів наукових конференцій.

Брала участь у науково-дослідній роботі на тему: «Розроблення технологій кулінарної продукції і раціонів оздоровчого харчування» (2012-2014 рр., № держреєстрації 0113U000521) та у виконанні кафедральної науково-дослідної роботи: «Наукове обґрунтування і розроблення технології кулінарної продукції підвищеної харчової цінності».

Здійснює керівництво Школою бармена при кафедрі технології і організації ресторанного господарства.

Викладає дисципліни: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Ресторанна справа», «Організація роботи сомельє», «Технологія напоїв», «Енологія», «Барна справа», «Ресторанний креатив».

E-mail: karinkap55@gmail.comСистема Orphus