Боднарук Оксана Олексіївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчила фізичний факультет Чернівецького державного університету.

У 1990 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника присуджено ВАК СРСР.

У 1999 – 2003 р.р. працювала доцентом кафедри напівпровідникової мікроелектроніки ЧНУ. У 2003 отримала вчене звання доцента присуджено ВАК України. З вересня 2007 року доцент кафедри вищої математики та інженерно-технічних дисциплін ЧТЕІ КНТЕУ. З вересня 2014 р. доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства ЧТЕІ КНТЕУ.

Кандидатська дисертація: кандидатську дисертацію з фізики напівпровідників захистила у 1989 році.


Наукові праці:

1. Боднарук О.О. Динаміка рівнів ризику виникнення аварій або нещасних випадків на підприємствах Чернівецької області / Р.Р.Білик, Боднарук О.О., Ткаченко І.В. // Наук. зб. Вип. 7. – Івано-Франківськ, 2011. – С.33-39.

2. Боднарук О.О. Основні визначення та терміни в системі цивільного захисту: навчальний довідник / О.О.Боднарук, І.О.Середа). – Чернівці: ЧТЕІ, 2010. – 88с.

3. Боднарук О.О. Охорона праці в торгівлі: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни Частина 2 / О.О.Боднарук, Н.С.Канут, І.В.Ткаченко. – Чернівці: ЧТЕІ, 2010. – 122 с.

4. Боднарук О.О. Електронний навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Охорона праці в торгівлі» / О.О.Боднарук, Н.С.Канут, І.В.Ткаченко. – Чернівці: ЧТЕІ, 2012 р.


Викладає дисципліни: "Основи охорони праці", "Охорона праці", "Цивільна оборона", "Безпека життєдіяльності".

E-mail: bodnarukoksana1@gmail.com


Система Orphus