Кшевецький Олег Станіславович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1992 р. закінчив фізичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича з відзнакою.

З 2005 р. працює в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.

Кандидатська дисертація: Тема кандидатської дисертації: "Фізичні методи та пристрої для визначення реальної структури кристалів X-променевою багатохвильовою дифракцією" Дисертація захищена у 2004 році.

Наукові праці:

1. Кшевецький О. С., Фодчук І. М. Рентгенівська структурна діагностика термоелектричних матеріалів // Термоелектрика – 2002. - №3. – С45-47.

2. M. Borcha, I. Fodchuk, O. Kroitor, Ya. Garabazhiv, O. Kshevetsky. Coincidental multipte X-ray diffraction as tool for precise investigation of crystals // Proc. of SPIE. 2008. – vol. 7008. – P.7008191-7008197.

3. Кшевецький О.С. Теплотехніка. Опорний конспект лекцій. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012 р. – 84 с.

4. Кшевецький О.С. Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів. Методичні рекомендації до практичних робіт. Частина 1. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013 р. - 84 с.

5. Дейбук В.Г., Кшевецький О.С. Лабораторний фізичний практикум: Навч. посібник для вузів. Видання друге. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013 р. - 212 с. (з грифом МОНУ).

Викладає дисципліни: Фізика, Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів, Теплотехніка.


E-mail:kshevetskyi@chtei-knteu.cv.ua


Система Orphus