Федоров Анатолій Олексійович

кандидат хімічних наук, доцент

У 1962 році закінчив хімічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича.

З 1962 по 1965 роки працював за направленням Мівузу України молодшим науковим співробітником у закритій науково-дослідній установі.

У 1966-1967 р. працював інженером науково-дослідної групи кінетики електродних процесів при кафедрі фізичної хімії Чернівецького державного університету.

З 1968 р. працює асистентом у Чернівецькому філіалі Київського торговельно-економічного інституту. У філіалі, а в даний час в інституті, ним було створені лабораторії з хімії та методів дослідження сировини і матеріалів, аналітичної, неорганічної, фізичної та колоїдної хімії, робочі програми з цих дисциплін та лабораторні практикуми. Активно виконує різні громадські доручення та займається науково-дослідною роботою.

З 1984 по 1988 р. - переїхав працювати в м. Кам'янець-Подільський, де працював доцентом у різних вузах.

З 1986 року отримав вчене звання доцента.

З 1988 по 2005 р.- працював доцентом на різних кафедрах хімічного факультету ЧНУ.

З 2005 р Федоров А.О. працює доцентом кафедри ВМІТД ЧТЕІ КНТЕУ.

Кандидатська дисертація: Тема кандидатської дисертації: "Исследование комплексо-образования шестивалентного молибдена с некоторыми ациклическими оксисоединениями и его аналитическое применение". Дисертація захищена у 1974 році.

Основні публікації:

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Фізико-хімічні методи дослідження сировини та матеріалів» / укл. А.О.Федоров. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – 59 с.

2. Федоров А.О. Хімічні компоненти харчових продуктів та їх ідентифікація: навчальний посібник для студентів торговельно-економічних вузів. – Чернівці, 2013. – 288 с.

Викладає дисципліни: "хімія", "харчова хімія".


E-mail:fedorov39@rambler.ru


Система Orphus