Клевчук Оксана Іванівна

cтарший лаборант

Освіта: У 2015 році поступила на навчання до Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» спеціальності «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу».

Трудова діяльність: З грудня 2016 року займає посаду старшого лаборанта кафедри технології і організації ресторанного господарства.

Наукові роботи:

  1. Клевчук О. І. Проблеми конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції України на міжнародному ринку/ О.І. Клевчук, О.В. Сідуняк / / Економічний розвиток в рішенні проблем суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція серед студентів та молоді, присвяченій 95-річчю ОНЕУ (24 березня 2016р., м. Одеса). – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2016.

  2. Клевчук О. І. Перспективи розвитку сільського туризму у Чернівецькій області / О.І. Клевчук, Л.Т. Струтинська / / Стан та перспективи розвитку регіональної економіки: Матеріали міжнародної наукової Інтернет-конференції учнівської та студентської молоді (8 листопада 2016р., м. Чернівці). - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016.

  3. Клевчук О. І. Проблема бідності в Україні та шляхи її вирішення / О.І. Клевчук, О.В. Сідуняк / / Стан та перспективи розвитку регіональної економіки: Матеріали міжнародної наукової Інтернет-конференції учнівської та студентської молоді (8 листопада 2016р., м. Чернівці). - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016.

  4. Клевчук О. І. Аналіз сільського безробіття в Україні / О. І. Клевчук, Ю. А. Урсакій / / Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукраїнської. науково.-практичної інтернет-конференції., Луцьк, 8 груд. 2016 р., Частина 5 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 350 с.

Захоплення: музика, малювання, кулінарія.

E-mail:oksana-klevchuk@mail.ru
Система Orphus