Канут Наталія Степанівна

старший викладач

У 1990 році закінчила з відзнакою біологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича.

Під час навчання в університеті закінчила дворічний курс з німецької мови на факультеті іноземних мов і отримала диплом з відзнакою перекладача зі спеціальності. З 1989 року, перейшовши на індивідуальний план навчання, працювала в СШ № 8 м. Чернівці вчителем біології.

У 1995-1999 рр. - асистент кафедри педагогіки на педагогічному факультеті ЧДУ ім. Ю.Федьковича. Тема наукового дослідження "Педагогічна спадщина О.Поповича". З вересня 2005 року працювала на посаді старшого викладача кафедри вищої математики та інженерно-технічних дисциплін ЧТЕІ КНТЕУ. З вересня 2006 року - завідувач практикою у навчальному вiддiлi. З 2007 до 2010 року була секретарем методичної ради ЧТЕI КНТЕУ. З 2011 року є керівником Центру маркетингу та сприяння працевлаштування студентів і випускників та керівником процесу «Моніторинг задоволення вимог споживачів». З вересня 2014 року працює за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри технології і організації ресторанного господарства.

Основні публікації:

1. Канут Н.С., Бежан Ю.А. Адаптаційні можливості професійного стресу у формуванні творчої особистості маркетолога // Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної системи України: матеріали VI всеукраїнської студентської інтернет - конференції (Чернівці, 23 листопада 2012 р.). – ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С.363-366.

2. Полянко В.В., Канут Н.С. Визначення рівня задоволеності споживачів як основна умова конкурентоспроможності ВНЗ на ринку надання освітніх послуг // Науковий вісник Полтавського ун-ту екон. і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2012, №2.

3. Канут Н.С. Сторінки біографії В.І.Вернадського // Збірник доповідей наукових читань (12 березня 2013 р.) – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – С.5-10.

4. Канут Н.С., Кшевецький О.С., Бежан Ю.А. Екологічний аспект ризику та підходи до його викладання у вищій школі / Методичні аспекти використання інформаційних систем підтримки прийняття рішень при розв’язанні задач економіко-математичного моделювання: матеріали міжвузівського науково-методичного семінару. – Чернівці, 24-25 жовтня 2013 р. – С.40-44.

5. Канут Н.С. Інноваційні методи викладання БЖД /Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив:матеріали десятої науково-практичної інтернет –конференції. –Київ, 18-20 листопада 2013 р. –С. 53-57

6. Канут Н.С. Забезпечення гармонізації соціо - екологічних пріоритетів у формуванні сталого економічного розвитку // V Всеукраїнська студентська Інтернет - конференція «реформування економіки України як фактор забезпечення сталого розвитку» 28 лютого 2014 року м. Чернівці. – с. 133-135

Викладає дисципліни: Безпека життєдіяльності, Охорона праці.


E-mail:k.arinka@mail.ru


Система Orphus