Антонюк Ірина Юріївна

кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Київський державний торговельно-економічний університет у 1995 році за спеціальністю «Технологія громадського харчування». У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Технологія булочних виробів із використанням мікронізованого зерна». Заступник голови підкомісії з готельної і ресторанної справи науково-методичної комісії зі сфери обслуговування МОН України. Відповідальна за розроблення галузевих стандартів вищої освіти України за напрямами підготовки фахівців «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології та інженерія»; відповідальна за розроблення начальних планів за напрямами «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології та інженерія» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної і заочної форми навчання.

Наукова діяльність: бере участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи «Розроблення технологій кулінарної продукції і раціонів оздоровчого харчування» (№ державної реєстрації 0113U000521).

Наукові інтереси: наукові дослідження в галузі розроблення технологій харчової продукції спрямованої біологічної дії для різних верст населення. Наукові досягнення щодо розвитку організації процесів обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів і класів.

Наукові та науково-методичні видання: з 1998 року опубліковано понад 160 наукових і науково-методичних праць, зокрема, понад 100 наукових, 37 навчально-методичних, отримано 23 патенти України і затверджено 1 технічні умови на інноваційну кулінарну продукцію.

Наукові та навчально-методичні видання:

підручник – 1;

навчальні посібники – 6;

збірники рецептур страв – 2;

наукові публікації (статті і тези доповідей) – 100;

наукові винаходи: патенти – 23;

навчально-методичні видання – 37.

Підвищення кваліфікації, стажування: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМНУ» (лабораторія спеціальних харчових продуктів), м. Київ, 2012 р., ресторан «Первак», м. Київ 2012 рік.

Стаж науково-педагогічної роботи у КНТЕУ – 16 років.


Викладає дисципліни: «Організація ресторанного господарства».


E-mail:i.rinkaant@ukr.net


Система Orphus