Юдіна Тетяна Іллівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства

Освіта: У 1984 р. з відзнакою закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю - Технологія та організація громадського харчування,. кваліфікація: інженер-технолог.

Дисертація: У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування. У 2004 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри організації громадського харчування . 2010 – 2013 рр. – докторант Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Автор понад 160 наукових і науково-методичних праць, отримано 16 патентів України, затверджено 4 технічні умови на інноваційну кулінарну продукцію.

Під керівництвом Юдіної Т.І. підготовлені та захищені у спеціалізованій вченій раді К 11.055.02 ДонНУЕТ кандидатські дисертаційні роботи Бесіди С.М. (17.02.2012), Назаренко І.А. (24.06.2013).

Сфера наукових інтересів. Наукові дослідження в галузі розроблення технологій харчової продукції з використанням або на основі білково-вуглеводної молочної сировини.

Викладає дисципліни: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Технологія харчової продукції функціонального призначення», «Системи автоматизованого проектування» «Проектування закладів ресторанного господарства».

Система Orphus