Тарасенко Євгенія Василівна

кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1980 році за спеціальністю "Технологія і організація громадського харчування". У 1992 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук з теми "Використання овочевих порошків у виробництві борошняних кондитерських виробів", 1996-2007 рр. – заступник декана факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та знаком "Відмінник освіти України".

Тарасенко Є.В. працює в напрямку розробки новітніх технологій харчових продуктів функціонального призначення, має 132 публікації, з них 72 наукових та 60 навчально-методичного характеру. Є співавтором програм нормативних дисциплін підготовки фахівців з напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія» і «Готельно-ресторанна справа».


Викладає дисципліни: "Стандартизація, сертифікація і метрологія", "Методи контролю продукції в ресторанному господарстві", "Управління якістю".


E-mail: tev200@ukr.net


Система Orphus