Паламарек Каріна Вікторівна

cтарший викладач

Закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ у 2010 році за спеціальністю «Технологія харчування», цього ж року вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету, працює над захистом кандидатської дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук з теми: «Технологія кулінарної продукції функціонального призначення з використанням йодовмісної сировини».

З вересня 2011 року займає посаду старшого викладача кафедри технології і організації ресторанного господарства.

За час роботи опублікувала 19 праць, у тому числі збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (у співавторстві), 6 статей у наукових фахових виданнях, з них 2 статті у виданнях, що внесені до реєстру міжнародних науко-метричних баз, 2 в іноземних фахових виданнях, 2 статті в фахових виданнях України, 4 патенти на корисну модель, 8 тез доповідей та матеріалів наукових конференцій.

Приймала участь у науково-дослідній роботі на тему: «Розроблення технологій кулінарної продукції і раціонів оздоровчого харчування» (2012-2014 рр., № держреєстрації 0113U000521) та у виконанні кафедральної науково-дослідної роботи: «Наукове обґрунтування і розроблення технології кулінарної продукції підвищеної харчової цінності».

Викладає дисципліни: «Технологія організації ресторанного господарства», «Технологія напоїв», «Енологія», «Технологія продукції ресторанного господарства».


E-mail:k.arinka@mail.ru


Система Orphus