СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «ПРОФІ»

Студентський науковий гурток «Профі» є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, яке створене при кафедрі технології і організації ресторанного господарства. Гурток створений на підставі спільності наукових інтересів студентів, які беруть участь у дослідженнях за науковими напрямками кафедри.

Основною метою Гуртка є :

1. сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів;

2. формування у студентів інтересу й потреби до наукових досліджень;

3. розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;

4. обговорення актуальних проблем відповідної галузі, розширення загального і професійного світогляду.

Відвідувачі гуртка «Профі» під час своєї роботи беруть активну участь у конференціях, що відбуваються при ЧТЕІ КНТЕУ та Міжнародних науково – практичних конференціях, випускають патенти разом із викладачами кафедри.