Труфен Алла Олегівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

В 2003 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит» З 2000 року – бухгалтер 1 категорії, 2004р. – заступник головного бухгалтера ЧТЕІ КНТЕУ, з 2006 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та контроль видатків на оплату праці в вищих навчальних закладах»


Опубліковані роботи:

1. Труфен А.О. Організація контролю видатків на оплату праці вищих начальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013.- Вип. ІІІ. Економічні науки– 369 с.- С. 311 – 316. (0.3 д.а.);

2. Труфен А.О. Теоретичні і практичні аспекти обліку суб’єктів малого підприємництва // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» Випуск 8 (46), 2013р. – 392 с. – С. 305 – 307(0,2 д.а.);

3. Труфен А.О. Економічна сутність поняття «основні засоби» та «основний капітал» підприємств готельного господарства // Науковий журнал «Науковий огляд» №1, 2014р. т.2 – с. 78-81. Журнал включено до науково метричної бази даних «Російський індекс наукового цитування». (0,2 д.а.) (співавтор Брідель В.В.);

4. Труфен А.О. Система управління оплатою праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2011. – Вип. ІІ. Економічні науки.

5. Труфен А.О. Оплата праці науково-педагогічних працівників вищої школи // Вісник Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. - Кам’янець – Подільський, 2011. – Випуск 4. Економічні науки.(0,08 д.а.).

6. Труфен А.О. Методика обліку видатків на оплату праці на основі системно-синергічного підходу та системи збалансованих показників // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету – Луцьк, 2011. - Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» (0,3 д.а.).

7. Труфен А.О. Система фінансування вищої освіти в Україні та її удосконалення на основі диверсифікації джерел доходів вищих навчальних закладів // Науковий журнал «Регіональна бізнес-економіка та управління» - Вінниця, 2011. (0,4 д.а.).

8. Труфен А.О. Реструктуризація вузів та реаліізація науково-педагогічного потенціалу» (0,1 д.а.).Тези 111 міжнародна науково-практична конференція «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки» м. Севастополь,4-6 червня 2010р.0,2 д.а.


Наукові інтереси: облік в бюджетних установах, облік в зарубіжних країнах.


Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Бухгалтерський облік в бюджетних установах».


Захоплення: подорожі, кулінарія.


E-mail: alla_trufen@ukr.net


Система Orphus