детальніше

Основною метою діяльності кафедри є якісна підготовка фахівців з обліку, аналізу і аудиту. На кафедрі сформований потужний колектив висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів з 10 викладачів, серед яких 1 професор, 9 доцентів.

Викладачі кафедри обліку і оподаткування активно займаються науково-дослідною роботою. Результати наукових пошуків знаходять своє відображення у публікаціях, науково-методичних розробках, доповідях на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують різноманітні наукові роботи, готують статті, приймають участь у наукових студентських конференціях, конкурсах на кращу наукову роботу.

Слід зазначити, що значна кількість молодих викладачів є кращими випускниками кафедри.

Викладачі кафедри плідно займаються науковою та методичною роботою. Кафедра проводить значну науково-дослідну роботу за такими основними напрямами:

- Розробка організаційно-методичних засад щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення ефективності функціонування підприємств малого бізнесу

- Удосконалення методології обліку і аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств;

- Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та аудиту на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції.

Кафедра налагоджує та підтримує зв’язки з іншими вищими навчальними закладами нашого регіону та України, а також виробничими та торгівельними підприємствами Буковини. Укладені угоди про співпрацю з такими підприємствами, як ТДВ «Чернівецький хімзавод», ТДВ «Трембіта», Чернівецька Торгово-Промислова Палата, Фірмовий магазин-салон «Трембіта», ТОВ «Ресторан Київ», ТОВ «Ізіда», ВАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», ТОВ фірма «Ліга-Прім» тощо.