Валецька Тетяна Михайлівна

Начальник центру інформаційних технологій

tat@chtei-knteu.cv.ua

Начальник центру інформаційних технологій, "Відмінник освіти України".

У 1980 р. закінчила кафедру математичних проблем управління та кібернетики математичного факультету Чернівецького державного університету ім. Федьковича.

 З 1980 року працювала в дослідному виробництві СКТБ ОТ (спеціального конструкторсько-технологічного бюро обчислювальної техніки) Чернівецького виробничого об'єднання "Електронмаш" на посаді інженера по математичному забезпеченню. 1988-1990 викладач та майстер виробничого навчання групи електромеханіків по ремонту та обслуговуванню електронно-обчислювальних машин в СПТУ №40 м. Сургута.

З 1991 року інженер-програміст 1 категорії Чернівецького заочного факультету КНТЕУ, завідувач лабораторією комп'ютерного забезпечення навчального процесу, начальник центру інформаційних технологій ЧТЕІ КНТЕУ.

Основні праці:

1. Валецька Т.М. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах. Навчальний посібник. Частина 1. [Текст] / Валецька Т.М., Бабій П.І., Григоришин І.А. За ред. Валецької Т.М. - – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 318 с. (Гриф МОНУ).

2. Валецька Т.М. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах. Навчальний посібник. Частина 2. [Текст] / Валецька Т.М., Бабій П.І., Григоришин І.А. За ред. Валецької Т.М . К.: Дакор, КНТ, 2008.-536 с. (Гриф МОНУ).

3. Валецька Т.М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний посібник. [Текст] ] / Т.М.Валецька - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 208 с. (Гриф МОНУ)

4. Валецька Т.М, Бурачек В.Р. Про дистанційне навчання в ЧТЕІ КНТЕУ. Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск І. – Кривий Ріг: Видавничий дім НМетАУ, 2010.–с.168-174.

5. Валецька Т.М., Іващенко П.Р. До питання створення та управління структурою Web-порталу (на матеріалах ЧТЕІ КНТЕУ). - Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2007, вип.1 - с.453-458.

6. Валецька Т.М. Технологічний та методичний підхід до питання організації дистанційного курсу. - Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2006, вип.4

7. Валецька Т.М., Валецький О.С. Навчально-методичні комплекси дисциплін дистанційної освіти як засіб відображення моделі дистанційної освіти та як її основоутворююча частина. - Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2006, вип.2 - с.431-445.

8. Валецька Т.М. Формування інформаційних ресурсів навчального процесу. Вісник КНТЕУ, №3, 2004. - с.129-135

Захоплення: гриби, квіти, рибалка


Система Orphus