Кравчук Роксоляна Вячеславівна

начальник відділу

Напрями роботи у відділі науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків:

- формування плану підготовки наукових та навчально-методичних видань ЧТЕІ ДТЕУ;

- моніторинг виконання плану видання підручників, навчальних посібників та монографій викладачами ЧТЕІ ДТЕУ;

- формування плану підготовки електронних підручників, дистанційних курсів та аналіз його виконання;

- формування плану проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських конференцій, круглих столів професорсько-викладацького складу; плану проведення студентських олімпіад, конкурсів, круглих столів та контроль за їх виконанням;

- розробка та коригування щорічного плану науково-дослідної роботи інституту та підготовка звіту про її результати;

- організація роботи з набору до аспірантури та докторантури;

- участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, навчально-методичних семінарів;

- контроль за формуванням збірників матеріалів конференцій;

- розповсюдження інформації щодо проведення наукових заходів в інституті та за його межами;

- проведення рейтингового оцінювання діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників за результатами їхньої навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи;

- підготовка документів до проведення методичної ради інституту та контроль виконання її рішень;

- виконання обов’язків відповідального редактора фахового журналу «Вісник ЧТЕІ».

E-mail: naukv@chtei-knteu.cv.ua

Телефон: (0372) 52-21-22

 Orphus