Загальні відомості


У Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ здійснюється випуск фахового видання «Вісник ЧТЕІ» (випускається з 2001 року щоквартально), який є загальнодержавним виданням, входить до переліку наукових видань ВАК України (категорія Б) і висвітлює результати наукових досліджень викладачів, аспірантів, докторантів інституту. «Вісник ЧТЕІ» представлено в Національній бібліотеці України ім.В.І.Вернадського, загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз Ulrichs Web ProQuest, індексується Google Scholar, Index Copernicus, Crossref.

У ЧТЕІ проводиться відповідна робота із залучення студентів до науково-дослідної роботи в різних формах. Студенти активно беруть участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях, де посідають призові місця, виступають із доповідями і публікують наукові статті.

Для активізації наукової творчості студентів, розвитку їх здібностей та підтримки дослідницького пошуку в інституті створені та активно функціонують Наукове товариство молодих учених і студентів, Школа бармена, Школа кондитера, Школа кулінарної майстерності та сервісу, Школа здорового способу життя, Туристичний клуб «Плай», 5 наукових гуртків, до роботи яких залучено більше 300 студентів.

Студенти постійно беруть участь у різноманітних лекціях-зустрічах, семінарах, майстер-класах з фахівцями-практиками, конкурсах, квестах, доповідають на студентських круглих столах, фестивалях.

Кращі студенти інституту залучаються до виконання науково-дослідних робіт, що здійснюються на кафедрах інституту.

Щороку здобувачами вищої освіти публікуються понад 400 наукових статей та тез у збірниках інституту та у наукових виданнях інших навчальних закладів, за кордоном.

На базі інституту організовуються всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції як для студентів, так і для професорсько-викладацького складу. Вони збирають чимало учасників не лише з України, але і з-за кордону: Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини, Болгарії, Білорусі та ін. Ці конференції проходять згідно з планами Міністерства освіти і науки України, кожна з них має свій тематичний напрям. За результатами конференції видаються збірники матеріалів.