Положення щодо оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу

Положення про рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників (нова редакція)

Тимчасове положення про систему рейтингового оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ

Система Orphus