ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТІВ ЗНО У 2021 р.
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ пропонує можливість вступу на навчання та отримання освітнього ступеня "Молодший бакалавр" лише із двома сертифікатами ЗНО за наступними спеціальностями:

- 181 «Харчові технології»

- 071 «Облік і оподаткування»

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

- 073 «Менеджмент»

- 075 «Маркетинг»

Ви отримаєте нагоду продовжити навчання та отримати освітній ступінь «бакалавр», а в подальшому - «магістр»

Важко у виборі? Потрібна детальніша інформація чи виникли питання?

Допоможемо, підкажемо, проконсультуємо!

Звертайтесь до спеціалістів приймальної комісії:

м.Чернівці, пл. Центральна,7. Кабінет 210

(0372) 52-83-50

095-177-50-02

Не втратьте нагоду стати студентом та отримати якісну освіту у закладі вищої освіти із славною 55-річною історією.


ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТІВ ЗНО У 2021 р.


Абітурієнти подають такі документи:

1. копія документа, що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання);

2. оригінал і копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і його додаток;

3. сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал і копія);

4. копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

5. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.;

6. біла папка швидкозшивач паперова;

7. конверти 2 шт.

До оригіналів документів обов’язково додаються ксерокопії!!!

Адреса приймальної комісії:

58002, м. Чернівці, Центр. площа,7, каб. 210 тел. (0372) 52-83-50; 095-177-50-02

Сайт ЧТЕІ КНТЕУ: www.chtei-knteu.cv.ua

Instagram: @chtei_knteu

Назва спеціальності (спеціалізації)

Характеристика спеціальності

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Готує фахівців з обліку, аналізу та аудиту для центрального банку, комерційних та державних банків, аудиторських фірм, органів державного та відомчого контролю, контрольних підрозділів, суб’єктів підприємництва усіх рівнів і форм власності, фінансових органів, навчальних закладів системи вищої та середньо спеціальної освіти, які працюють на посадах головного бухгалтера, головного економіста, провідного економіста, аудитора, ревізора, податкового інспектора, консультанта з економічних питань, спеціаліста з фінансового аналізу.

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Готує фахівців для майбутньої роботи у системі Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Фіскальної служби України, фінансових відділів органів державного управління та місцевого самоврядування, у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах, в аудиторських службах, у середніх та вищих навчальних закладах.

«МЕНЕДЖМЕНТ»

готує фахівців, які можуть працювати на посаді керівників підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм та їхніх структурних підрозділів, головними та провідними функціональними спеціалістами, керівниками підрозділів установ митної служби, митними брокерами, інспекторами та консультантами, які займаються проблемами управління, маркетингу та менеджменту; існує система підвищення кваліфікації кадрів з менеджменту, керівниками готельно-туристичних комплексів, туристичних підприємств, підприємств масового харчування, підприємств торгівлі чи інших підрозділів, функціональними спеціалістами (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова та комерційна діяльність), спеціалістами наукових та навчальних закладів.

«МАРКЕТИНГ»

Готує фахівців, що можуть працювати на посадах керівників та спеціалістів маркетингових служб різного рівня у спеціалізованих фінансових, інвестиційних, страхових, лізингових, інформаційно-консалтингових, ріелтерських, брокерсько-дилерських фірмах; банківських установах, недержавних пенсійних фондах, а також спеціалізованих маркетингових компаніях.

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської діяльності у галузі ресторанного бізнесу, які обійматимуть посади директорів ресторанів, метрдотелів, спеціалістів у підрозділах виробництва, реалізації та організації споживання товарів, продукції харчування та послуг (начальник виробництва у ресторанах, технолог, шеф-кухар).