ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»,
ОПС «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР», ОС «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»!


Ви маєте шанс стати студентами одного з найпрестижніших закладів вищої освіти Буковини!

Чернівецький торговельно-економічний інстиутут Київського національного торговельно-економічного університету

проводить Д И С Т А Н Ц І Й Н Е ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ

ДЛЯ ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

Крокуй на зустріч своєму майбутньому!

1. Обери бажану спеціальність

2. Зареєструйся на участь в дистанційному Оцінюванні рівня знань для відбору на навчання https://docs.google.com/forms/d/1IpFRIWwnylxDgPsMcpXnCGiRjQwIGDoWkCVakrOcZ_k/edit

3. Отримай на особисту електронну пошту підтвердження про допуск до участі та інструкцію про подальші дії щодо проходження тестування.

4. Виконай завдання (online тестування з фаху обраної спеціальності)

5. Отримай результати на особисту електронну пошту.

Перелік спеціальностей для вступу на базі ОКР "молодший спеціаліст"


• денна форма навчання – на І курс зі скороченим строком навчання (термін навчання 1 р. 10 міс.)

• заочна форма навчання – на І курс зі скороченим строком навчання (термін навчання 2 р 6 міс.)

Назва спеціальності (спеціалізації)

Характеристика спеціальності

«ЕКОНОМІКА»
(Економічна кібернетика)

дає вищу освіту в галузі інформатики та готує кваліфікованих спеціалістів з економіки, що вільно володіють сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. Основний акцент робиться на поглиблене вивчення мов програмування, серверів баз даних, інтернет технологій, віддаленого доступу до інформаційних систем,створення автоматизованих робочих місць. Фахівці з цієї спеціалізації можуть обіймати такі посади: аналітик комп’ютерних систем, інформаційний аналітик, керівник підрозділів комп’ютерних послуг, керівник підрозділу інформаційного відділення, консультант з ефективності підприємства, математик - економіст, менеджер інформаційних технологій, розробник банківських інформаційних систем, розробник комп’ютерних систем, системний адміністратор банківських інформаційних систем, системний адміністратор, системний аналітик.

«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»

Сферою професійної діяльності випускників є підготовка та реалізація ефективних рішень проблем діджиталізації економіки на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.
Посади, які здатен обіймати магістр з цифрової економіки: викладач закладу вищоїосвіти; викладач професійного навчально-виховного закладу; вчитель середнього навчально-виховного закладу; головний адміністратор; головний програміст; головний фахівець електронного устаткування; головний фахівець з програмного забезпечення; економіст-статистик; керівник підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання; керуючий інформаційно-обчислювальною фірмою; керуючий рекламно-інформаційним агентством; менеджер (управитель) з інформаційної діяльності; науковий співробітник (обчислювальні системи, програмування, галузь обчислень); начальник відділу автоматизованої системи управління виробництвом (АСУВ); начальник центру (обчислювального; інформаційно-обчислювального).
За умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

готує фахівців, які можуть працювати на підприємствах та організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Фахівці з цієї спеціальності можуть працювати керівниками зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань, фірм, спільних підприємств та їхніх структурних підрозділів, комісіонерами, валютними брокерами, комерсантами, консультантами з міжнародної торгівлі, експертами з міжнародної економіки, спеціалістами наукових та навчальних закладів.

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

готує фахівців з обліку, аналізу та аудиту для центрального банку, комерційних та державних банків, аудиторських фірм, органів державного та відомчого контролю, контрольних підрозділів, суб’єктів підприємництва усіх рівнів і форм власності, фінансових органів, навчальних закладів системи вищої та середньої спеціальної освіти, які працюють на посадах головного бухгалтера, головного економіста, провідного економіста, аудитора, ревізора, податкового інспектора, консультанта з економічних питань, спеціаліста з фінансового аналізу.

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

готує фахівців для майбутньої роботи у системі Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Фіскальної служби України, у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах, в аудиторських службах, у середніх та вищих навчальних закладах. При цьому фахівці з цієї спеціальності можуть працювати на посадах керівників та спеціалістів різного рівня, експертів у спеціалізованих факторингових, лізингових, інвестиційних компаніях, ріелтерських, брокерсько-дилерських фірмах, банківських та інших державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку.

«МЕНЕДЖМЕНТ»

готує фахівців, які можуть працювати на посаді керівників підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм та їхніх структурних підрозділів, головними та провідними функціональними спеціалістами, керівниками підрозділів установ митної служби, митними брокерами, інспекторами та консультантами, які займаються проблемами управління, маркетингу та менеджменту; існує система підвищення кваліфікації кадрів з менеджменту, керівниками готельно-туристичних комплексів, туристичних підприємств, підприємств масового харчування, підприємств торгівлі чи інших підрозділів, функціональними спеціалістами (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова та комерційна діяльність), спеціалістами наукових та навчальних закладів.

«МАРКЕТИНГ»

готує фахівців, що можуть працювати на посадах керівників та спеціалістів маркетингових служб різного рівня у спеціалізованих фінансових, інвестиційних, страхових, лізингових, інформаційно-консалтингових, ріелтерських, брокерсько-дилерських фірмах; банківських установах, недержавних пенсійних фондах, а також спеціалізованих маркетингових компаніях.

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Готує фахівців для майбутньої роботи на посадах: товарознавця-аудитора, товарознавця-менеджера, керівника структурного підрозділу державних, спільних та приватних експортно-імпортних установ і підприємств, менеджера із захисту прав споживачів, наукового співробітника та викладача. Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання по просуванню продукції в роздрібній торгівлі, формування асортименту товарів за потребами споживачів з використанням організаційно-технічних та різноманітних рекламних засобів. фахівців, які можуть обіймати посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів, функціональними спеціалістами, консультантами з економічних питань на підприємствах різних форм власності чи організаційно - правових форм господарювання.

«ТУРИЗМ»

Готує фахівців для роботи в сфері туризму на посадах керівників туристичних бюро та агентств, організаторів внутрішнього туризму, організаторів подорожей та екскурсій з врахуванням сучасних вимог до туроператорської та турагенської діяльності. Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання сучасних інформаційних технологій та організаційно-правових форм господарювання.

 

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської діяльності у галузі ресторанного бізнесу, які обійматимуть посади директорів ресторанів, метрдотелів, спеціалістів у підрозділах виробництва, реалізації та організації споживання товарів, продукції харчування та послуг (начальник виробництва у ресторанах, технолог, шеф-кухар).

 

«ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

 

Здійснює підготовку фахівців, які обійматимуть посади керівників закладів ресторанного господарства, готельних комплексів різних типів та їх структурних підрозділів, санаторно-курортних закладів, пансіонатів, будинків відпочинку; функціональними спеціалістами (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова та комерційна діяльність); спеціалістами у наукових та навчальних закладах.


Абітурієнти подають такі документи:

• заяву про вступ;

• документ про освіту;

• шість кольорових фотокарток (розмір 3х4);

• паспорт громадянина України й ідентифікаційний код;

• військовий квиток;

• документ, який засвідчує розбіжності у прізвищі;

• конверти 2 шт.;

• біла папка швидкозшивач паперова.

До оригіналів документів обов’язково додаються ксерокопії!!!

В разі відсутності диплому, необхідно подати такі документи:

• довідку з навчального закладу, з зазначенням спеціальності;

• паспорт (оригінал і 1 ксерокопію 1, 2 та 11 стор.);

• ідентифікаційний номер (оригінал та 1 ксерокопія);

• 1 фотокартку розміром 3×4

Адреса приймальної комісії:

58002,
м. Чернівці,
Центральна площа, 7, каб.210
тел. (0372) 52-83-50
моб.тел. +38(095) 177 50 02

Електронна пошта: prujmalna_com@chtei-knteu.cv.ua

Сайт ЧТЕІ КНТЕУ: www.chtei-knteu.cv.ua

Ми в соціальних мережах: