Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Дуальна освітаЧТЕІ ДТЕУ надає можливості поєднувати навчання з роботою!

Для студентів які хочуть успішно поєднувати навчання з роботою в Чернівецькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ є можливість здобуття освіти за дуальною формою!

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою здобуття вищої освіти передбачає встановлення рівноправного партнерства Інституту, роботодавців і здобувачів вищої освіти з метою набуття здобувачами вищої освіти досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах професійної діяльності. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Чернівецькому торговельно-економічному інституті Державного торговельно-економічного університету (далі – ЧТЕІ ДТЕУ) є основним нормативним документом, що визначає порядок запровадження й організації; дуальної форми здобуття вищої освіти в ЧТЕІ ДТЕУ.

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору (КОНЦЕПЦІЯ підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р).Переваги дуальної форми навчання для студента:


  • можливість зручно поєднувати роботу з навчанням;

  • апробація та застосування отриманих знань на практиці;

  • підвищення шансів на отримання постійного місця роботи відразу після закінчення ЗВО;

  • можливість здобути стаж практичної роботи та почати кар'єру до закінчення навчання в ЗВО;

  • зручний індивідуальний графік навчання.


Студенти навчатимуться на денній формі за спеціально розробленим графіком індивідуальних занять, паралельно мають офіційне працевлаштування за фахом на підприємстві/організації та обов’язкове стажування на робочому місці.Чотири прості кроки для дуального навчання:


  • сповістити навчальний відділ про бажання вчитися за дуальною формою/з застосуванням елементів дуальної форми;

  • оформити та підписати тристороннью угоду про дуальну освіту між ЗВО, студентом та роботодавцем

  • сформувати та затвердити індивідуальний графік навчання;

  • комунікувати з призначеним для освітнього супроводу протягом навчання куратором/наставником.Концепція МОН підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти


Зразок договору про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання

Дуальна освіта