Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Відділ адміністративно-господарського забезпеченняЗагальні відомостіВідділ адміністративно-господарського забезпечення (далі - відділ) безпосередньо підпорядкований директору Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету (далі – інститут).

Відділ очолює начальник відділу, на період відсутності його обов’язки виконує головний інженер.

Відділ в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Державного торговельно-економічного університету (далі – ДТЕУ) та директора інституту, Статутом ДТЕУ, Положенням ЧТЕІ ДТЕУ та Положенням про відділ адміністративно-господарського забезпечення.

Структура, штати, посадові інструкції працівників відділу затверджуються директором інституту.

Метою створення відділу є матеріально-технічне забезпечення діяльності інституту, утримання службових приміщень, будівель, споруд в належному технічному, протипожежному та санітарному стані.

Усі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора інституту.Основні завдання відділу адміністративно-господарського забезпеченняОсновними завданнями відділу є:

 • утримання інженерних мереж та обладнання в робочому стані, експлуатація обладнання згідно з нормативно-технічними документами;

 • своєчасне і якісне проведення профілактичних робіт, ремонту, модернізації і реконструкції енергетичного обладнання;

 • навчання технічного персоналу і перевірка знань правил експлуатації, заходів безпеки, посадових та виробничих інструкцій;

 • створення умов по утриманню в належному стані території, будівель, споруд і приміщень відповідно до правил та норм санітарії і пожежної безпеки;

 • охорона будівель, споруд та території інституту;

 • підготовка і надання керівництву інформаційно-аналітичних матеріалів про стан і перспективи розвитку господарського забезпечення діяльності інституту.Функції відділу адміністративно-господарського забезпеченняВідділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

 • планує, організує адміністративно-господарське забезпечення діяльності інституту;

 • здійснює господарське обслуговування і забезпечує належний стан відповідно до правил і норм виробничої санітарії і протипожежного захисту будівель, споруд і приміщень, в яких розташовані підрозділи інституту;

 • здійснює контроль за справністю устаткування (систем опалення, електропостачання, водопостачання та водовідведення, вентиляції);

 • бере участь в інвентаризації будівель, споруд, приміщень, устаткування в цілях контролю їх збереження і технічного стану;

 • планує поточні і капітальні ремонти будівель, споруд і інженерних мереж;

 • організує і забезпечує ремонт приміщень, контролює якість виконання ремонтних робіт, бере участь у складі комісії по прийому в експлуатацію відремонтованих службових приміщень;

 • забезпечує отримання і зберігання канцелярського приладдя, паперу, меблів, устаткування, інвентарю, веде облік їх витрачання;

 • забезпечує функціонування телефонного зв’язку;

 • здійснює благоустрій, озеленення та прибирання прилеглої території;

 • здійснює транспортне забезпечення діяльності інституту;

 • здійснює необхідні заходи з охорони службових приміщень і майна;

 • організовує роботу та створення безпечних умов роботи технічного персоналу;

 • розробляє пропозиції до річного плану закупівель для забезпечення господарської діяльності;

 • забезпечує виконання наказів МОН України, ректора ДТЕУ та директора інституту, а також приписів контролюючих органів;

 • забезпечує додержання лімітів витрачання енергоносіїв, готує і надає звіти про витрачання енергоносіїв постачальним організаціям.


 •  

  Загальна інструкція про заходи з пожежної безпеки

   

  ПЛАН евакуації людей і матеріальних цінностей на випадок пожежі

  Відділ адміністративно-господарського забезпечення