Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Дистанційна освітаДистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та здобувачів вищої освіти на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

Як реалізується дистанційне навчання в ЧТЕІ ДТЕУ?

Дистанційне навчання в Чернівецькому торговельно-економічному інституті Державного торговельно-економічного університету реалізується та забезпечується відповідно до «Положення про дистанційне навчання в ЧТЕІ ДТЕУ».

Дистанційне навчання – дозволяє розширити можливості навчання для здобувачів (включаючи здобувачів з особливими освітніми потребами):


  • надавати безперебійний, вільний доступ до навчальних матеріалів;

  • автоматизувати засоби оцінювання і контролю успішності;

  • забезпечити консультування студента за допомогою автоматизованих форм;

  • вдосконалити засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;

  • розширити можливості швидкого доповнення/оновлення курсу;

  • розширити навички роботи студентів з інформацією в цифровому середовищі;

  • створити максимально зручні та безпечні умови навчання кожного учасника освітнього процесу;

  • індивідуалізувати навчання відповідно до вимог кожного учасника освітнього процесу.


Для забезпечення дистанційного навчання ЧТЕІ ДТЕУ використовує Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне, безкоштовне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам та студентам набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.

На платформі Moodle доступні навчально-методичні комплекси дисциплін та дистанційні курси які викладаються на освітніх програмах в межах представлених в Інституті спеціальностей.

З сервером дистанційного навчання можна працювати через мобільний додаток Moodle (завантажується з Google Play Market).

Для отримання доступу до платформи дистанційного навчання Moodle необхідно лише звернутись до куратора групи для реєстрації на сервері, або подати заявку написавши повідомлення на адресу dist@chtei-knteu.cv.ua (вказуються П.І.П., № групи та дісципліна (и), до якої(их) потрібний доступ.

З усіма питаннями по роботі з системою дистанційного навчання (вирішення проблем з доступом – забуті паролі, доступ до курсів тощо) звертатися за адресою dist@chtei-knteu.cv.ua.

Дистанційна освіта