Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Відділ організаційно-кадрового забезпеченняЗагальні відомості


Відділ організаційно-кадрового забезпечення є самостійним структурним підрозділом інституту, який підпорядкований директору інституту.

Напрямки роботи відділу організаційно-кадрового забезпечення з:

- науково-педагогічним персоналом;

- адміністративно-господарським персоналом;

- навчально-допоміжним персоналом;

- структурними підрозділами;

- студентами.


Основні завдання відділу:


- Забезпечення відділів, підрозділів інституту згідно зі штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації.

- Оформлення прийому, переведення, переміщення і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням.

- Організація обліку особового складу інституту усіх категорій працівників у встановленому діючими нормативними актами порядку і форм звітності персоналу.

- Організація роботи з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу інституту.

- Реалізація в інституті політики директорату в питаннях підвищення рівня організованості та дисципліни виконання наказів, розпоряджень директора, здійснення координації діяльності структурних підрозділів.

- Підготовка пропозицій та рекомендацій директору щодо реалізації напрямків діяльності інституту, удосконалення системи управління якістю та підвищення ефективності роботи структурних підрозділів інституту.

- Організація роботи та ведення персонального обліку військовозобов’язаних, призовників і бронювання допризовників, які працюють або навчаються в інституті.

- Прийняття та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації від структурних підрозділів інституту.

- Розроблення номенклатури справ інституту.

- Організація та ведення архівної справи в інституті, формування справ, їх зберігання та передача до архіву інституту.Підвищення кваліфікації
Наші контакти:Склад відділу


  • Антощук Світлана Анатоліївна - начальник відділу організаційно-кадрового забезпечення

  • Бубряк Людмила Даріївна - провідний фахівець

  • Петрушко Ірина Іванівна - архіваріус

  • Лукач Наталія Денисівна - завідувач канцелярії

  • Палагнюк Ілона Іванівна - провідний фахівець (з військово-мобілізаційної роботи)

Відділ організаційно-кадрового забезпечення