Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Інклюзивне освітнє середовищеУ рамках реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р, створення інклюзивного освітнього середовища є однією із стратегічних цілей напряму освітньої безбар’єрності.

Україна визнала принципи інклюзивної освіти та взяла на себе зобов’язання з дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо здобуття якісної освіти особами з особливими освітніми потребами, ратифікувавши відповідні міжнародні угоди та правові документи. Тому, повноцінне і всеохоплююче впровадження інклюзивної освіти на усіх рівнях є пріорітетним завданням як для забезпечення права здобувачів на освіту, так і для виконання міжнародних зобов’язаннь України.

Планування стратегії розвитку ЧТЕІ ДТЕУ має враховувати вимоги законодавства щодо інклюзивного освітнього середовища та відповідні міжнародні рекомендації (стандарти).


Законодавчі акти та міжнародні документи, що є основою для впровадження інклюзивної освіти:


Інклюзивне освітнє середовище