Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Історія та сучасність 

Історія Інституту: від минулого до сьогодення


Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету є одним із провідних та перспективних ЗВО у західному регіоні.

Історія становлення Інституту бере свій початок у 1966 році.

2021 рік став знаковим для ЧТЕІ ДТЕУ – виповнилося 55 років від дня його заснування. Це своєрідний підсумок основного шляху розвитку інституту, в якому органічно поєднуються класичні освітні традиції, узагальнення багаторічних набутків із надсучасними новітніми технологіями і генерацією нових креативних ідей. А вже через два роки будемо відзначати 60-річний ювілей.В Інституті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

за ступенями вищої освіти:


 • бакалавр


 • магістрза освітніми програмами:


 • Міжнародна логістика та управління ланцюгами постачання


 • Облік і оподаткування


 • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок


 • Фінансовий моніторинг та податковий менеджмент


 • Управління бізнесом


 • Менеджмент маркетингової діяльності


 • Маркетинг


 • Ресторанні технології та фуд-дизайн


 • Харчові технології


 • Ресторанні технології та бізнес


 • Готельно-ресторанна справа


 • ТуризмЧТЕІ ДТЕУ має сучасну інфраструктуру для забезпечення якісного освітнього процесу. Навчання проводиться у 3-ох корпусах, які розташовані в центральній частині міста. Іногородні студенти мають можливість проживати у гуртожитку. В інституті функціонують:

 • бібліотека;

 • читальні зали;

 • студентський хаб;

 • комп’ютерні лабораторії;

 • кабінет самопідготовки;

 • мультимедійні кабінети;

 • лінгафонні кабінети;

 • 8 лабораторій (нейродосліджень та інформаційної безпеки; харчових технологій, стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю; проектування і автоматизації сервісно-виробничих процесів; технології виробництва продукції ресторанного господарства та устаткування; організації готельного обслуговування; технології напоїв і барної справи; лабораторія-студія ресторанних технологій; маркетингових ідей);

 • 10 спеціалізованих кабінетів (хімії; туризмознавства; ділового мовлення та академічного письма; менеджменту та антикризового управління; маркетингу та реклами; податкової політики; фінансів, банківської справи та страхування; бухгалтерського обліку;

 • база відпочинку «Кормань».


Активно функціонують студентські гуртки та клуби за інтересами: туристичний клуб «Плай», наукові гуртки («Маркетолог», «Пошук», «Фінансист», «Радник бухгалтера», «Профі») та професійні школи (Школа бармена, Школа кулінарної майстерності та сервісу, Школа кондитера, Школа здорового способу життя, Школа гостинності).

Викладачі та студенти ЧТЕІ ДТЕУ мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності Еразмус+, програмах закордонних стажувань, конференціях, круглих столах та ін. Участь у цих заходах дозволяє підвищити рівень викладання, отримати досвід навчання в іноземних закладах вищої освіти, порівняти різні аспекти освітнього процесу за кордоном та в Україні шляхом прямої участі в ньому, удосконалити власні вміння та навики, навчитися краще адаптуватися до нового середовища та налагодити нові ділові контакти.

Інститут співпрацює на договірних засадах з іноземними ЗВО з Польщі, Румунії, Австрії, Болгарії, Грузії, Латвії, Молдови, Північного Кіпру, Сербії, Чехії, Словацької республіки, Португалії, Греції та ін.

Історія та сучасність