Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Рейтинг науково-педагогічних працівниківСистема рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників є індикатором результативності системи забезпечення якості освітнього процесу і є комплексом показників, які характеризують основні види діяльності науково-педагогічних працівників інституту.

Рейтингова оцінка діяльності науково-педагогічних працівників інституту здійснюється з метою підвищення якості надання освітніх послуг, оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників, стимулювання до наукового та методичного самовдосконалення, постійного прагнення до поглиблення професійних знань, підвищення творчої активності, забезпечення здорової конкуренції у колективі, комунікації зі студентами.

Система оцінки якості діяльності науково-педагогічних працівників сприяє об’єктивному аналізу їх роботи, вдосконаленню конкурсного відбору кадрів, системи стимулювання, розвитку педагогічної майстерності.Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогіних працівниківРейтинг науково-педагогічних працівників