Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015
Кафедра менеджменту, маркетингу і міжнародної логістики


Кафедра менеджменту, маркетингу і міжнародної логістики
Про кафедруЯкщо Ви мрієте побудувати успішну кар’єру в галузі управління, стати ефективним керівником і лідером у компанії мрії, тоді Вам до нас!


Досвід сам по собі нічому не вчить... Без теорії досвід не має сенсу. Без теорії немає питань, що можна задати. Отже, без теорії немає навчання. (Вільям Едвардс Демінг).


Тому ми працюємо, щоб у наших студентів завжди був цікавий та насичений подіями освітній процес, сповнений нових знайомств із сучасними, позитивно налаштованими та заповзятими шефами і топ-менеджерами провідних підприємств регіону, практична підготовка в Україні та закордоном, яка націлює на кар’єрний розвиток і яскраве студентське дозвілля.


МИ МРІЄМО ПРО НАШУ ПЕРЕМОГУ, ДОКЛАДАЄМО ДЛЯ ЦЬОГО ЗУСИЛЬ ТА НАВЧИМО ВАС, ЯК БУДУВАТИ НОВИЙ УСПІШНИЙ БІЗНЕС У УКРАЇНІ!


«Стратегія без тактики — найповільніший шлях до перемоги. Тактика без стратегії — це шум перед поразкою.» (Сунь-дзи)

РАЗОМ З НАМИ ВИ НАВЧИТЕСЯ ЙТИ ДО СВОЄЇ МЕТИ ШВИДКО І БЕЗШУМНО!

Завідувач кафедри

ЧИЧУН
ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА

кандидат економічних наук, доцент


ПОЧАТКОВИЙ (КОРОТКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент / Освітня програма: Готельний і ресторанний менеджмент
Детальніше про освітню програму
Основні дисципліни, що формують професійні компетентності Можливі посади Вступні випробування
 • Менеджмент
 • Готельна справа
 • Ресторанна справа
 • Маркетинг
 • керівники малих підприємств без апарату управління;
 • завідувач (головний адміністратор) залу (ресторану);
 • головний адміністратор служби прийому і обслуговування готелю;
 • агенти із зайнятості та трудових контрактів;
 • секретарі адміністративних органів;
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • помічники керівників малих підприємств без апарату управління;
 • службовці з інформування (довідок);
 • адміністратор (ресторану);
 • адміністратор (готелю);
 • адміністратор (служби прийому і обслуговування у готелі);
 • адміністратор залу (ресторану);
 • доглядачі будинків та працівники закладів ресторанного господарства.

З переліком вступних випробувань можна ознайомитись на сторінці
приймальної комісії ЧТЕІ ДТЕУ

Конкурентні переваги і професійні можливості:
 • можливість отримання сучасної економічної спеціальності та отримання базових професійних навичок у сфері менеджменту;
 • застосування сучасних інструментів менеджерської діяльності у діяльності підприємств;
 • можливість продовження навчання на бакалаврському рівні вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент;
 • участь у наукових та практичних конкурсах з отриманням сертифікатів (у тому числі міжнародних);
 • участь у програмах проходження практики в Україні та за кордоном;

Професійні можливості. Конкурентоспроможний фахівець у сфері готельного і ресторанного менеджменту здатен:
 • визначати, описувати характеристики організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, чітко та грамотно ставити цілі діяльності з використанням інноваційного управлінського інструментарію, вміти застосовувати сучасні прийоми їхнього обґрунтування в рамках реалізації функціональних завдань;
 • аналізувати діяльність організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації;
 • аналізувати й структурувати типові проблеми організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, формувати проєкти рішень з їх відповідним обґрунтуванням;
 • демонструвати лідерські якості та поведінкові навички, використовуючи сучасні методи та прийоми налагодження міжкультурних комунікацій, діагностувати причини міжкультурних конфліктів та визначати способи їх вирішення з врахуванням національних і міжкультурних особливостей;
 • демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР
Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент / Освітня програма: Управління бізнесом
Детальніше про освітню програму
Основні дисципліни, що формують професійні компетентності Можливі посади Вступні випробування
 • Теорія організацій
 • Менеджмент
 • Цифрові бізнес-комунікації
 • Маркетинг
 • Digital – технології в бізнесі
 • Комунікативний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Категорійний менеджмент
 • Працевлаштування на підприємствах різних форм власності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях;
 • Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі;
 • Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті;
 • Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами;
 • Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення;
 • Менеджери (управителі) з організації харчування;
 • Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб;
 • Менеджери (управителі) у сфері оренди машин та устаткування;
 • Менеджери (управителі) у сфері надання інформації;
 • Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок;
 • Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу;
 • Менеджери (управителі) у соціальній сфері;
 • Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві;
 • Менеджери (управителі) систем якості;
 • Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності;
 • Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань;
 • Керівники підприємств, установ та організацій.

З переліком вступних випробувань можна ознайомитись на сторінці приймальної комісії ЧТЕІ ДТЕУ

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • формування та розвиток в бізнесі загальних та спеціальних компетентностей для ефективного управління;
 • глибоке знання теоретичних та практичних проблем сучасного управління;
 • проведення майстер-класів, гостьових лекцій від провідних професіоналів у сфері управління бізнесом;
 • участь у наукових та практичних конкурсах з отриманням сертифікатів (у тому числі міжнародних);
 • участь у програмах проходження практики в Україні та за кордоном;

Професійні можливості. Конкурентоспроможний фахівець у сфері управління бізнесом здатен:
 • збирати та обробляти первинну інформацію, виявляти загальні тенденції розвитку соціально-економічних систем, використовувати історичний досвід у вирішення актуальних проблем розвитку організацій будь-яких форм та галузей діяльності;
 • організовувати процес управління організаціями (підрозділами), здійснювати організаційне проектування, оцінувати ефективність діючих організаційних структур управління та вносити пропозиції щодо їх вдосконалення;
 • готувати засновницькі документи та реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм господарювання згідно з чинним законодавством;
 • оцінювати джерела забезпечення поточного функціонування організацій всіма видами ресурсів, визначати їх потребу у ресурсах для здійснення поточної діяльності , з використанням нормативно-технічної документації;
 • розробляти пропозиції щодо складу та змісту завдань управління, використовуючи інформацію щодо стратегії розвитку організації;
 • формувати звітні матеріали підприємства з використанням результатів організаційної, фінансово-економічної, кадрової, зовнішньоекономічної діяльності організацій;
 • здійснювати стратегічний, поточний та оперативний контроль за діяльністю організацій.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР
Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент / Освітня програма: Готельний і ресторанний менеджмент
Детальніше про освітню програму
Основні дисципліни, що формують професійні компетентності Можливі посади Вступні випробування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Організація туризму
 • Економіка готелів і ресторанів
 • Курортна справа
 • Туристично-рекреаційне країнознавство
 • Іноземна мова спеціальності
 • Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення: завідувач гуртожитку; завідувач будинку відпочинку; начальник (менеджер) служби управління готельним фондом; начальник (менеджер) служби прийому і обслуговування (засобу розміщення); завідувач корпусом готелю; завідувач поверхом готелю.
 • Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту: начальник туристичного табору; завідувач туристичної бази.
 • Керівники інших функціональних підрозділів: завідувач господарства (готельного); начальник господарського відділу.
 • Керівники інших малих підприємств без апарату управління: завідувач (головний адміністратор) залу (ресторану); головний адміністратор служби прийому і обслуговування готелю.
 • Менеджери (управителі) у готельному господарстві.
 • Менеджери (управителі) у ресторанах. Менеджери (управителі) у кафе, барах, їдальнях.
 • Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління: менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) з логістики; менеджер (управитель) з постачання; менеджер (управитель) зі збуту.
 • Інспектор з безпеки руху, охорони праці та якості.
 • Агенти із зайнятості та трудових контрактів.
 • Службовці з інформування (довідок): адміністратор (ресторану); адміністратор (готелю); адміністратор (служби прийому і обслуговування у готелі); адміністратор залу (ресторану).
 • Доглядачі будинків та працівники закладів ресторанного господарства метрдотель (ресторану); метрдотель бару.

З переліком вступних випробувань можна ознайомитись на сторінці приймальної комісії ЧТЕІ ДТЕУ

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • отримання теоретичних знань та практичних навичок в галузі управління, методології і принципів менеджменту;
 • налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої та гаджети;
 • проведення майстер-класів та гостьових лекцій від провідних професіоналів у сфері готельного і ресторанного менеджменту;
 • участь у наукових та практичних конкурсах з отриманням сертифікатів (у тому числі міжнародних);
 • участь у програмах проходження практики в Україні та за кордоном;

Професійні можливості. Конкурентоспроможний фахівець у сфері готельного і ресторанного менеджменту здатен:
 • визначати та описувати характеристики організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • аналізувати результати діяльності організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;
 • визначати перспективи розвитку організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • визначати функціональні області організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу та зв’язки між ними;
 • управляти організацією, зокрема закладами готельного та ресторанного бізнесу та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту;
 • планувати діяльність організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу та управляти часом;
 • оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації, зокрема закладів готельного та ресторанного бізнесу;
 • аналізувати й структурувати проблеми організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, формувати обґрунтовані рішення;
 • описувати зміст функціональних сфер діяльності організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР
Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 075 Маркетинг / Освітня програма: Маркетинг
Детальніше про освітню програму
Основні дисципліни, що формують професійні компетентності Можливі посади Вступні випробування
 • Маркетинг
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингові комунікації
 • Організація торгівлі
 • Поведінка споживачів
 • Логістика
 • Брендинг
 • Консультант з маркетингу
 • Економіст із збуту
 • Рекламіст
 • Економіст з ціноутворення
 • Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
 • Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
 • Торговий агент
 • Рекламний агент
 • Товарознавець

З переліком вступних випробувань можна ознайомитись на сторінці приймальної комісії ЧТЕІ ДТЕУ

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • реалізація принципів студентоцентризму при викладанні дисциплін освітньої програми;
 • надання глибоких фахових знань з сутності маркетингу, особливостей застосування сучасних інструментів маркетингової діяльності у діяльності підприємств;
 • проведення майстер-класів, та гостьових лекцій від провідних професіоналів у сфері маркетингу;
 • участь у науково-практичних та практичних конкурсах з отриманням сертифікатів (у тому числі міжнародних);
 • участь у програмах проходження практики в Україні та за кордоном.

Професійні можливості. Конкурентоспроможний фахівець у сфері маркетингу здатен:

 • аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності;
 • збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію;
 • виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів;
 • визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності;
 • використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію;
 • застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища;
 • оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень;
 • пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.


ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР
Код/галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка / Освітня програма: Міжнародна логістика та управління ланцюгами постачання
Основні дисципліни, що формують професійні компетентності Можливі посади Вступні випробування
 • Світовий ринок торварів та послуг
 • Менеджмент
 • Цифрові бізнес-комунікації
 • Маркетинг
 • Міжнародні логістичні системи
 • Міжнародний бізнес
 • Управління ланцюгами постачання
 • керівник відділу продажу та міжнародних перевезень
 • менеджер по закупівлям та логістиці
 • менеджер з організації вантажоперевезень
 • експедитор на митниці
 • логіст з міжнародних перевезень
 • менеджер з логістики та обробки даних
 • менеджер з розвитку ринку
 • фахівець з управління транспортними потоками
 • менеджер з міжнародних та внутрішніх перевезень

З переліком вступних випробувань можна ознайомитись на сторінці приймальної комісії ЧТЕІ ДТЕУ

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • формування та розвиток в бізнесі загальних та спеціальних компетентностей для ефективного управління потоками матеріалів, товарів та інформації в міжнародному масштабі;
 • глибоке знання теоретичних та практичних проблем сучасного управління транспортом, складським господарством, ланцюгами постачання, документацію, митним оформленням;
 • надання студентам глибокого розуміння міжнародного бізнесу та глобальних логістичних процесів, що дозволяє їм ефективно працювати в міжнародному середовищі;
 • проведення майстер-класів, гостьових лекцій від провідних професіоналів у сфері управління бізнесом;
 • участь у наукових та практичних конкурсах з отриманням сертифікатів (у тому числі міжнародних);
 • участь у програмах проходження практики в Україні та за кордоном.

Професійні можливості. Конкурентоспроможний фахівець у сфері міжнародної логістики здатен:

 • спеціалізуватися на управлінні складськими операціями, включаючи організацію простору на складі, складський облік, розподіл товарів та забезпечення безпеки на складі;
 • працювати в компаніях з постачанням товарів або логістичних фірмах, де будете керувати всіма аспектами логістики, включаючи координацію перевезень, складський облік, оптимізацію ланцюга постачання та управління ресурсами;
 • надавати консультаційні послуги з питань логістики клієнтам, допомагати вдосконалювати їх логістичні процеси, знижувати витрати та покращувати ефективність;
 • розробляти стратегічні плани для ефективного переміщення товарів через міжнародний ланцюг постачання.


ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР
Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент / Освітня програма: Менеджмент маркетингової діяльності підприємств
Основні дисципліни, що формують професійні компетентності Можливі посади Вступні випробування
 • Управління бізнес-процесами у торгівлі
 • Управління проєктами
 • Управління змінами
 • Торговельний менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • генеральний менеджер (управитель);
 • директор (керівник) підприємства;
 • керуючий відділом;
 • директор з маркетингу;
 • керівник відділу маркетингу;
 • менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю (PR-менеджер), івент-менеджер;
 • менеджер (управитель) з комунікаційних технологій;
 • менеджер (управитель) з методів розширення ринків збуту;
 • менеджер (управитель) зі збуту;
 • менеджер (управитель) з реклами;
 • креативний директор;
 • менеджер (управитель) у сфері забезпечення комунікації та інформації;
 • провідний фахівець бренд-менеджменту;
 • керуючий агентством ( маркетинговим, рекламним);
 • провідний фахівець відділу маркетингу державної установи.

З переліком вступних випробувань можна ознайомитись на сторінці приймальної комісії ЧТЕІ ДТЕУ

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • фундаментальні знання теорії та практики менеджменту застосування сучасних антикризових управлінських інструментів та особливостей управління проєктами;
 • надання глибоких фахових знань у сфері стратегічного маркетингу, маркетингового менеджменту, маркетингового аналізу;
 • проведення навчальних занять із залученням провідних спеціалістів у сфері маркетингу;
 • можливість проводити наукові дослідження з публікацією їх результатів у фаховому науковому збірнику; отримання студентами навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності;
 • вивчення сучасних концепцій менеджменту антикризового менеджменту, підходів до формування конкурентних переваг підприємства;
 • проведення майстер-класів, конференцій, круглих столів із залучення провідних вітчизняних та закордонних науковців;
 • участь у програмах проходження практики в Україні та за кордоном;
 • проведення майстер-класів, конференцій, круглих столів із залучення провідних вітчизняних та закордонних науковців;
 • участь у програмах проходження практики в Україні та за кордоном.

Професійні можливості. Магістр:

 • ocнoви уnpавлiння opганiзацiєю з викopucтанням договірного, конкурентного, інвестиційного і інтелектуального правового забезпечення;
 • адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта;
 • планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності;
 • розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації;
 • презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами;
 • уміння управляти організаційними змінами, розробляти бізнес-плани та проекти інноваційного розвитку підприємства;
 • підвищувати успішність та конкурентоспроможність організацій в галузі їх діяльності;
 • здійснювати пошук з різних інформаційних джерел, використовувати цю інформацію для прийняття рішень і розробляти їх альтернативні варіанти на основі використання інформаційних систем та комп’ютерних технологій;
 • використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу;
 • розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень;
 • обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів;
 • використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта;
 • здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм;
 • керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання;
 • формувати маркетингову систему взаємодії;
 • будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку;
 • збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.демонструвати здатність до адаптації та гнучкості в новій ситуації, пов’язаній з роботою та фахом, генерувати нові ідеї з менеджменту.


ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР
Код/галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка / Освітня програма: Міжнародна логістика та управління ланцюгами постачання
Основні дисципліни, що формують професійні компетентності Можливі посади Вступні випробування
 • Глобальна економіка та світовий ринок
 • Міжнародні транспортні перевезення
 • Міжнародна торгова політика та комерційна дипломатія
 • Формування та організація ризикостійкої логістичної системи
 • Стратегічне управління та бізнес-аналітика
 • менеджер з логістики;
 • менеджер з маркетингу;
 • директор з маркетингу;
 • керівник відділу логістики;
 • менеджер із зв’язків з громадськістю (PR-менеджер);
 • фахівець з методів розширення ринків збуту;
 • менеджер зі збуту;
 • продакт-менеджер;
 • менеджер з реклами;
 • фахівець у сфері забезпечення комунікації та інформації;
 • бренд-менеджер;
 • маркетолог-аналітик;
 • економіст з міжнародної торгівлі;
 • керуючий агентством (маркетинговим, рекламним);
 • провідний фахівець відділів державних установ.

З переліком вступних випробувань можна ознайомитись на сторінці приймальної комісії ЧТЕІ ДТЕУ

Конкурентні переваги і професійні можливості:

 • фундаментальні знання теорії та практики міжнародної логістики застосування сучасних антикризових інструментів та особливостей управління ланцюгами постачання;
 • надання глибоких фахових знань у сфері міжнародної торгової політики та комерційної дипломатії, формуванні та організації ризикостійкої логістичної системи; менеджменту міжнародних логістичних систем та ланцюгів постачання; управління проєктами та інновації логістичних систем;
 • проведення навчальних занять із залученням провідних спеціалістів у сфері міжнародної діяльності організацій, логістиці, маркетингу;
 • можливість проводити наукові дослідження з публікацією їх результатів у фаховому науковому збірнику; отримання студентами навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності;
 • вивчення сучасних концепцій управління ланцюгами постачання та інструментами міжнародного маркетингу;
 • проведення майстер-класів, конференцій, круглих столів із залучення провідних вітчизняних та закордонних науковців;
 • участь у програмах проходження практики в Україні та за кордоном.

Професійні можливості. Магістр у сфері міжнародної логістики та управління ланцюгами постачання знає і вміє:

 • адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці міжнародної логістики для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта;
 • планувати і здійснювати власні дослідження, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних управлінських рішень щодо постачання в умовах невизначеності;
 • розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації;
 • презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, проектів державною та іноземною мовами;
 • формувати і вдосконалювати систему логістичного управління ланцюгами постачання ринкового суб’єкта;
 • використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій;
 • розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття логістичних рішень;
 • використовувати методи стратегічного менеджменту та бізнес аналітики, інтерпретувати їх результати з метою вдосконалення міжнародної логістичної діяльності ринкового суб’єкта;
 • будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку;
 • збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.