Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Опитування та моніторинг


Учасникам освітнього процесу!

Опитування учасників освітнього процесу є невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпеченням якості вищої освіти в ЧТЕІ ДТЕУ!

Організація опитування та моніторингу внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів (здобувачів освіти, випускників, науково-педагогічних працівників, роботодавців, слухачів курсів тощо) в Інституті здійснюється систематично та регулярно з дотриманням етичних норм в соціологічних дослідженнях, на засадах добровільності, анонімності (якщо інше не передбачене метою анкетування).

Опитування може проводитись як інтерактивно, так і методом анкетування в онлайн (Google) формі.

Опитування здобувачів вищої освіти:

Узагальнені результати опитування 2022


Узагальнені результати опитування 2023

Опитування та моніторинг