Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015


Основні напрями


Стратегічні завдання Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету у сфері міжнародної діяльності визначені Програмою розвитку структурного підрозділу на період до 2025 року. Основні завдання зазначеного вище є такими:

• поглиблене міжнародне співробітництво;

• участь у програмах обміну викладачів ЗВО з метою підвищення їх кваліфікації та набуття міжнародного досвіду;

• розвиток наукового партнерства та висвітлення результатів спільних досліджень із зарубіжними партнерами шляхом публікації монографій та наукових статей;

• розширення участі студентів і викладачів у міжнародних академічних проектах і програмах.

Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету співпрацює із закордонними навчальними закладами через спільні наукові конференції, круглі столи, програми стажування викладачів, програми мобільності для студентів та викладачів, участь у програмі Erasmus+.

За угодами про партнерство та співпрацю з міжнародними навчальними закладами наш Інститут співпрацює з партнерами з Австрії, Болгарії, Латвії, Молдови, Північного Кіпру, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Чехії (усього 24 угоди).

Наші викладачі та студенти мають можливість безкоштовно публікувати свої науково-дослідні роботи в наукових збірниках партнерських навчальних закладів: у Старопольському університеті (Польща), Університеті економіки в Катовіцах (Польща), Університеті UNION (Сербія), Вищій школі економіки та державного управління (Словаччина).

Значна увага приділяється роботі з міжнародними університетами-партнерами щодо участі студентів у програмах академічної мобільності (Erasmus+ та ін.).

Крім того, студенти нашого Інституту мають можливість стажуватися влітку на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу Болгарії, Італії, Туреччини та Греції.

Основні напрями