Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

ЗАХОДИ
Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ
щодо запобігання протиправним діям№ п/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1

Проводити обговорення питань протидії корупції та хабарництва на засіданнях трудових колективів науково-педагогічних працівників, зборах студентів, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу

Систематично

Директорат, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, рада студентського самоврядування

 

2

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання покладених на них обов'язків і завдань. Запобігати прийняттю на роботу до інституту осіб, у зв'язку з призначенням яких, виникатиме конфлікт інтересів

Постійно

Директорат, начальник відділу організаційно-кадрового забезпечення, завідувачі кафедр, відповідальний за запобігання та виявлення корупції

 

3

Забезпечувати контроль за щорічним поданням суб'єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік

До 01 квітня Щорічно

Директор, відповідальний за запобігання та виявлення корупції

 

4

Своєчасно реагувати на інформацію, що надійшла до «Скриньки довіри»

Постійно

Директорат, відповідальний за запобігання та виявлення корупції

 

5

Забезпечити безперебійну роботу телефонної «гарячої лінії»

Постійно

Директорат, секретар

 

6

Оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти, положення та інші документи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформацію про склад керівних органів, а також бюджет закладу вищої освіти та річний, у тому числі фінансовий, кошторис інституту на поточний рік та всі зміни до нього; звіт про використання та надходження коштів; інформацію щодо проведення тендерних процедур; штатний розпис на поточний рік

Систематично

Директорат, начальник відділу організаційно-кадрового забезпечення, головний бухгалтер, завідувачі кафедр, відповідальний за запобігання та виявлення корупції

Ст. 79 Закону України «Про вищу освіту»

7

Забезпечувати поширення знань про антикорупційне законодавство, інформування співробітників та студентів про заходи, що вживаються в країні та інституті по боротьбі з корупцією, отриманням неправомірної вигоди

Систематично

Директорат, начальник відділу організаційно-кадрового забезпечення, завідувачі кафедр, відповідальний за запобігання та виявлення корупції

 

8

Обговорювати на засіданнях вченої ради питання забезпечення відкритості та прозорості організації контролю знань студентів відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЧТЕІ ДТЕУ

Систематично

Директорат, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, рада студентського самоврядування

 

9

Проводити заходи із студентами щодо гідного ставлення до навчання, підвищення якості успішності та необхідності дотримання етичних норм поведінки

Постійно

Науково-педагогічні працівники, завідувачі кафедр, наставники академічних груп, рада студентського самоврядування

 

10

Заслуховувати на засіданнях кафедр наставників академічних груп щодо підвищення якості навчальної дисципліни студентів та дотримання ними етичних норм поведінки

Постійно

Завідувачі кафедр, наставники академічних груп

 

11

Проводити соціологічні опитування, спрямовані на оцінку ефективності викладання навчальних дисциплін та проведення занять в ЧТЕІ ДТЕУ, якості освіти в інституті та студентської оцінки роботи викладачів

1 раз в рік

Заступник директора з навчально- педагогічної роботи, організації та забезпечення освітньо-виховного процесу, завідувачі кафедр

 

12

Організовувати проведення тематичних лекцій з питань юридично-правової практики профілактики правопорушень, посадових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Постійно

Викладачі правових дисциплін, відповідальний за запобігання та виявлення корупції

 


Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240

Закон України про боротьбу з корупцією

Додаток до наказу ЧТЕІ КНТЕУ «Про запобігання проявам корупції та хабарництва»

Наказ ЧТЕІ ДТЕУ №13 від 13.02.2024 р.
«Про забезпечення прозорості освітнього процесу в інституті та посилення боротьби з корупцією під час військового стану»

Шановні студенти та абітурієнти ЧТЕІ ДТЕУ!

У разі вчинення до Вас протиправних дій з боку співробітників інституту прохання телефонувати за

номером постійнодіючої гарячої телефонної лінії 51-11-58.

Нагадуємо, що у кожному навчальному корпусі ЧТЕІ ДТЕУ встановлено «Скриньки довіри».

ЗАХОДИ Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ щодо запобігання протиправним діям