Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Інформація для евакуйованих здобувачів
вищої освіти щодо можливості продовження навчання
Заява
Перелік освітніх програм та спеціальностей
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Державного торговельно-економічного університету


1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

- ОПП Міжнародна економіка, спеціальність 051 Економіка, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

- ОПП Облік і оподаткування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, галузь знань 07 Управління та адміністрування

- ОПП Фінанси, банківська справа та страхування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузь знань 07 Управління та адміністрування

- ОПП Управління бізнесом, ОПП Готельний і ресторанний менеджмент, спеціальність 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування

- ОПП Маркетинг, спеціальність 075 Маркетинг, галузь знань 07 Управління та адміністрування

- ОПП Товарознавство і комерційна діяльність, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, галузь знань 07 Управління та адміністрування

- ОПП Харчові технології, спеціальність 181 Харчові технології, галузь знань 18 Виробництво та технології

- ОПП Готельно-ресторанна справа, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування

- ОПП Цифровий туризм, ОПП Туризм, спеціальність 242 Туризм, галузь знань 24 Сфера обслуговування

2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

- ОПП Облік і оподаткування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, галузь знань 07 Управління та адміністрування

- ОПП Державні фінанси, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузь знань 07 Управління та адміністрування

- ОПП Менеджмент організацій торгівлі, спеціальність 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування

- ОПП Маркетинг, спеціальність 075 Маркетинг, галузь знань 07 Управління та адміністрування

- ОПП Готельна і ресторанна справа, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, галузь знань 24 Сфера обслуговування.

Інформація для евакуйованих здобувачів вищої освіти щодо можливості продовження навчання