Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Круглий стіл на тему
«Дата-аналітика як основа для прийняття ефективних управлінських рішень»
1 березня 2023 року у Чернівецькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ в онлайн-форматі відбулося засідання студентського круглого столу кафедри фінансів, обліку і оподаткування на тему «Дата-аналітика як основа для прийняття ефективних управлінських рішень». Під час його проведення студенти, викладачі та практики обговорювали становлення, розвиток та роль дата-аналітики в системі обґрунтування управлінських рішень в сучасних умовах господарювання.

З вітальним словом виступили заступник директора з науково-методичної роботи, міжнародних зв’язків та інноваційного розвитку Василь Кифяк та завідувачка кафедри фінансів, обліку і оподаткування Алла Чорновол, які відзначили актуальність питань, що плануються до обговорення, а також необхідність їх практичної реалізації в системі формування фахових компетентностей випускників Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ.

Модераторами студентського круглого столу виступили к.е.н., доценти кафедри фінансів, обліку і оподаткування Сергій Рилєєв та Юлія Маначинська.

У роботі круглого столу взяли участь:

1. Випускники та колишні співробітники ЧТЕІ: Алла Романчук – Business Analyst, Datawiz (к.е.н., доцент), доповідь на тему «Сучасна бізнес-аналітика в ритейлі»; Сергій Галамашевич – Head of ICT Department, SharpMinds (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»); Клавдія Єрьоменко – Head of PM Department, SharpMinds (спеціальність 073 «Менеджмент»); Роман Івасюта – ICT Manager, SharpMinds (спеціальність 051 «Економічна кібернетика»).

2. Здобувачі освітнього ступеня «магістр» ЧТЕІ: Павло Блажчук – Senior Software Engineer, SoftServe; Максим Воронов – Java Developer, Yukon Software; Олександр Матеїк – Software Engineer, SoftServe тощо.

Крім цього, цікавими були доповіді здобувачок освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Галини Фербей та Марії Фірчук на теми «Важливість професії дата-аналітика в системі управління підприємством» та «Операційна (онлайнова) аналітика: нові технології та можливості» відповідно.

Із заключним словом виступив заступник завідувача кафедри фінансів, обліку і оподаткування Конон Багрій. Він зазначив, що висновки аналітика – це остання інстанція у прийнятті об’єктивних та ефективних управлінських рішень, адже саме дата-аналітика дозволяє підтвердити або заперечити експертну оцінку та уникнути неякісних рішень, спричинених когнітивним спотворенням.

За результатами науково-практичних дискусій було зроблено висновки щодо необхідності включення в освітні програми окремих дисциплін у системі формування фахових компетентностей випускників інституту, які необхідні, зокрема, сучасному дата-аналітику для досягнення успіху на ринку праці.


Фотозвіт...


Круглий стіл на тему «Дата-аналітика як основа для прийняття ефективних управлінських рішень»