Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Результати стажування на тему
«Організація освітнього процесу:
інноваційні методи та технології навчання у закладах вищої освіти»
З 1 травня по 11 червня 2024 року науково-педагогічні працівники ЧТЕІ ДТЕУ, а саме Анатолій Вдовічен, Ірина Лошенюк, Ольга Вдовічена, Алла Чорновол, Юрій Королюк, Тетяна Томнюк, Юлія Табенська, Ілля Грицюк, Оксана Зеленюк, Ірина Мустеца, Конон Багрій, Олексій Малярчук пройшли стажування на кафедрі фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного університету.

Програма стажування на тему «Організація освітнього процесу: інноваційні методи та технології навчання у закладах вищої освіти» включала: ознайомлення з загальними положеннями та принципами діяльності ЗВО, зокрема Львівського торговельно-економічного університету та його основних структурних підрозділів; особливостями організації навчально-виховного, методичного та наукового процесів в університеті, що передають особистий досвід викладацької діяльності; ознайомлення з правами і обов’язками НПП щодо дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі; вивчення організації навчально-виховного процесу; планування та напрямків діджиталізації освітнього процесу; вивчення основних принципів, форм та особливостей навчально-методичного забезпечення освітніх компонент в університеті; досвід використання інноваційних інструментів при викладанні навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками університету; ознайомлення з науково-дослідною роботою НПП та здобувачів вищої освіти університету; збір матеріалів та обмін професійними думками практичного змісту щодо формування наукових та методичних розробок відповідно до індивідуальних планів підвищення кваліфікації (стажування) НПП.

Підвищення кваліфікації (стажування) проводилось у рамках Договору про співпрацю, укладеного між закладами. Нові напрацювання з питань організації освітнього процесу буде впроваджено науково-педагогічними працівниками в освітній процес та наукову роботу ЧТЕІ ДТЕУ. За результатами підвищення кваліфікації (стажування) учасники отримали довідки про проходження підвищення кваліфікації (180 годин - 6 кредитів ЄТКС).

Висловлюємо щиру подяку ректору Львівського торговельно-економічного університету Петру Куцику, завідувачці кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Оксані Копилюк і наставникам за можливість проходження стажування та отримання професійного досвіду.

Фотозвіт...Результати стажування на тему «Організація освітнього процесу: інноваційні методи та технології навчання у закладах вищої освіти»